Bulletin 53 – léto 2021

Milí přátelé, milí čtenáři,

v minulém, velikonočním úvodníku jsem se nemohla nevěnovat zákeřnému covidu-19. Na jaře byla statistická čísla, alespoň v naší republice, dost varovná. Od té doby se ale situace mnohonásobně zlepšila a já mám podle dostupných informací dojem, že je to podobné i jinde, tedy alespoň v Evropě. Takovou „morovou ránu“ jsme zatím nezažili, tak věřme, že nás to i v něčem poučilo. A nezbývá než doufat, že se po letních prázdninách nezopakuje loňský scénář! Ale co ta další „morová rána“ – v Bělorusku? Tam se od Velikonoc nezměnilo pranic a scénář je pořád jeden a ten samý.

Jsme bezmocní, nemůžeme dělat téměř nic. K oběma záležitostem se v Bulletinu vracíme – v „minutě ticha“ a připomínkou dvojích běloruských bohoslužeb.

A co bych ještě ráda zmínila, to je téma LGBT. V naší církvi nám tato komunita není lhostejná, zatím jsme v této oblasti zorganizovali tři diskuse a může nás potěšit, že o ně byl mezi evangelíky zájem.

Dějí se i dobré věci. Držme se naděje a pokoj Boží ať je nám nablízku.

Jana_PliskovaS přáním všeho dobrého za celou redakční radu

Jana Plíšková

Od kritiky k činům. Proč se ve Svitavách rozhodli založit Diakonii a vybudovat důstojný domov pro seniory

000142_59_001287Vypráví se takový příběh: Když před třiceti lety Diakonie obnovovala svoji činnost, vznikaly nové školy a střediska jakoby z ničeho, a to díky rozhodnutí a entuziasmu členů evangelické církve. Dnes už je to jinak, i když ne tak docela. I v 21. století vznikají nová střediska Diakonie na zelené louce. Pokračování textu Od kritiky k činům. Proč se ve Svitavách rozhodli založit Diakonii a vybudovat důstojný domov pro seniory

Zvolena nová synodní rada ČCE

5. SRČeskobratrská církev evangelická zvolila 21. května 2021 v Praze během jednání synodu své nové vedení. V synodní radě zasednou faráři Pavel Pokorný jako synodní senior), Ondřej Titěra a Roman Mazur. Z řad laiků dostali důvěru Jiří Schneider (zvolen synodním kurátorem), Jana Šarounová a Simona Kopecká. Funkční období nového církevního vedení začíná 22. listopadu 2021.

Jiří Hofman

Podpora utlačovaných v Bělorusku

2. pexels-artem-podrez-5119457Začátkem roku synodní rada Českobratrské církve evangelické vyzvala k podpoře utlačovaných v Bělorusku:

„Se znepokojením sledujeme v Bělorusku napjatou situaci. Protesty proti diktátorskému režimu prezidenta Lukašenka probíhají už mnoho měsíců. Ačkoliv byly výsledky loňských srpnových prezidentských voleb zjevně zfalšovány, režim není ochoten ustoupit. Protestující opozice tak čelí trvalému útlaku: Existují věrohodná svědectví o stovkách případů fyzických útoků, mučení i znásilňování demonstrujících. Pokračování textu Podpora utlačovaných v Bělorusku

Minuta ticha…

162162036_114262290735539_8509643599529767762_nVe čtvrtek 4. března zaslala synodní rada ČCE nemocnicím a zařízením sociálních služeb v celé České republice následující vzkaz:

Lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, sociálním pracovníkům, pečovatelům, sanitářům a dalším zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb Pokračování textu Minuta ticha…

Bulletin 52 – Velikonoce 2021

Milí čtenáři,

v posledním, vánočním Bulletinu jsme psali o několika velkých historických výročích. Tentokrát je to jinak, výročí mě napadá jediné a dost paradoxní. Je to totiž právě rok, co jsme, z velké většiny, zavřeni doma, protože zvenku na nás dotírá nezvaný návštěvník, zvaný coronavirus. A nějak se to nelepší, čísla jsou spíš neradostná, občas to vypadá nadějněji, ale pak je zase skok zpět, je to pořád nahoru a dolů…

Snažíme se žít co možná normálně, ale moc nám to nejde, nevidíme své nejbližší, máme obavu z kolemjdoucích, jít s kamarádem na kávu či na pivo, to už je leda tak do pěkného snu.

Co je na téhle době přínosné? Každá zlá etapa má přece své dobré, a tím pádem pro nás velice důležité stránky. Život se nezastavil! Ano, hodně lidí umírá, a to nás bolí, ale strašně moc se nás taky uzdravilo a děti se rodí, jakoby nic! Taky naštěstí například dál vycházejí pěkné knihy, takže je co číst, buďme za to vděčni!  A nejen knihy, vznikají i kvalitní filmy, divadelní představení – to že se lidé nechtějí viru poddat, je přece taky dobrá zpráva, není všechno špatně!

Tak abych zmínila aspoň něco z toho, co si v novém Bulletinu přečtete, upozorňuji na dvojici mladých evangelických farářů, kteří se nazývají Pastoral Brothers. Ti se určitě taky nechtějí poddat. Faráři a tak trochu herci v jednom, kteří přinášejí naději, radost, ale co víc – oslovují úspěšně i českou ateistickou většinu! A to je co říct! Tak se na ně podívejte; a držme se všichni naděje, která přichází shůry.

Jana_PliskovaZa redakční radu

Jana Plíšková

Máme mít pochopení pro složitost mezilidských vztahů a různost prostředí. Rozhovor s Pavlem Hanychem, novým vedoucím oddělení ekumenických a mezinárodních vztahů ústřední kanceláře ČCE

2. HanychPavel Hanych (37 let) vystudoval protestantskou teologii na Karlově univerzitě v Praze. 10 let pracoval na ústředí Diakonie ČCE, naposledy jako vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí. Je ordinován jako výpomocný kazatel ČCE a má též na starosti vydání nového evangelického zpěvníku. Hudba je jeho největším koníčkem, zabývá se jí od dětství. Na specializovaném hudebním gymnáziu studoval housle. S manželkou Klárou vychovává 1,5letého syna Pavla. Pokračování textu Máme mít pochopení pro složitost mezilidských vztahů a různost prostředí. Rozhovor s Pavlem Hanychem, novým vedoucím oddělení ekumenických a mezinárodních vztahů ústřední kanceláře ČCE

Blázen a dítě, dva lidé prostí

11. bratr-3S Pavlem Novákem, vedoucím nízkoprahových klubů střediska Diakonie v Jablonci nad Nisou, jsme rozhovor v dnešní pohnuté době provedli tak, jak se teď dělá „skoro všechno“ – přes počítač, na dálku. Ale slyšeli jsme se i viděli, a já jsem si tím pádem jista, že dotyčný je fakt na své místě. Pro tuhle práci se jednoznačně hodí, ti jeho „romáci, cigáni“ k němu určitě musí mít důvěru. Pokračování textu Blázen a dítě, dva lidé prostí

Faráři na YouTube zaujali českou veřejnost

01Říkají si Pastoral Brothers a kromě své obvyklé práce se věnují také přípravě velmi svérázných videí na internetu. Jakub Malý a Karel Müller. Dva evangeličtí faráři z Prahy. Sledovanost jejich příspěvků, kterými přibližují biblická témata nejširší veřejnosti a zároveň satiricky komentují veřejné dění, předčila jejich očekávání. Pravidelně je sledují tisíce fanoušků. Svou tvorbou týdně osloví až desítky tisíc lidí a jejich dosah na sociálních sítích dalece přesahuje okruh seniorátu, a dokonce celé církve. Pokračování textu Faráři na YouTube zaujali českou veřejnost