Úvodník

Vážení čtenáři, milí přátelé,

foto hvězda k úvodupředkládáme vám nové, adventní číslo našeho Bulletinu. Články se věnují době od léta do konce církevního roku, Bulletin tedy není adventní tematicky, ale proto, že si v něm začnete listovat právě s první adventní nedělí. S novým počátkem, s novou nadějí.

 

A na co v tomto Bulletinu upozornit?

Třeba na rozhovor s Mikulášem Vymětalem, s farářem ČCE, který se také nazývá farář pro menšiny. V článku se dozvíte, jak široký má záběr; kromě obvyklé farářské služby míří jeho pomoc k Romům a uprchlíkům či muslimům obecně, slyšet je o něm ale leckde, kde se děje nějaké bezpráví.

Vzdorovat bezpráví by měla každá církev, dva příklady týkající se postoje celé ČCE, eventuálně i ERC a dalších uskupení, teď uveřejňujeme také. Věnují se romskému holocaustu a pronásledovaným čínským křesťanům.

A ještě bych ráda upozornila na text, týkající se kaplanské služby. Ta se začala v naší zemi rozvíjet po roce 1989, s koncem komunistického režimu; dnes už dost početné skupiny kaplanů působí jak v nemocnicích, tak ve věznicích i v armádě. Že je však vojenskou kaplankou žena a že odjela na misi do Afghánistánu? A že na ni v Čechách čeká manžel – farář a tři nedospělé děti?! Přečtěte si, co nám odtamtud milá paní farářka vzkazuje.

Věřím, že vás v Bulletinu zaujme i leccos dalšího, co už nezdůrazním, podívejte se sami.

Za redakční radu s přáním radosti a pokoje v nadějném čase adventu a Vánoc

jáJana Plíšková

 

 

 

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. (Iz 9,1.5–6)

 

Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy

náhledPod biblickým slovem „Vy jste sůl země“ se v Budapešti sjeli křesťané všech generací z Maďarska, Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a dalších zemí. Prolínala se maďarština s němčinou a dalšími jazyky, mladší ročníky, bez ohledu na národnost, komunikovaly bez obtíží v angličtině. Pak už jen opravdu těžko poznáte, odkud kdo je. Pokračování textu Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy

Práce armádní kaplanky v Afghánistánu

náhledV současné době vysílá Armáda České republiky vojáky do několika zahraničních operací. Nejvíce vojáků, více než 150, je vysláno do jihozápadní části Afghánistánu na bývalou ruskou leteckou základnu Bagram Air Field. Jejich úkolem je, řečeno vojenským jazykem, podílet se na monitorování bezpečnostní situace v okolí základny, narušovat nepřátelskou činnost a navazovat spolupráci s představiteli místní samosprávy. Do Afghánistánu vyjíždí spolu s vojáky také kaplan. Já jsem odjela na Bagram koncem března 2016. Rozhodnutí přišlo z vyššího stupně velení. Upřímně, měla jsem obavy, jak mezi ostré hochy zapadnu, ale během půlroční přípravy jsem pomalu začala nabývat důvěru, že to půjde. A taky moje rodina si na představu mojí půlroční absence v tom období pomalu začala zvykat. Pokračování textu Práce armádní kaplanky v Afghánistánu

Léto pro mladé

Věřící z Evropy a Asie se setkali v Krkonoších

náhled Výlet na Sněžku, indické tance, pomalované obličeje, debaty o plánu Boží záchrany – to všechno a mnohé další spojilo v prvním srpnovém týdnu mladé věřící z Evropy a Asie. Setkali se v „International Campu“, který v Krkonoších pořádalo oddělení mládeže Českobratrské církve evangelické. Pokračování textu Léto pro mladé

Další spolupráce Evangelické teologické fakulty s univerzitou Tel Aviv

náhledEvangelická teologická fakulta a zde konkrétně katedra Starého zákona již několikátým rokem rozvíjí spolupráci s archeology z univerzity Tel Aviv. Prvopočátečním bodem byl rok 2008, kdy se podařilo navázat kontakt s vedoucím Institutu archeologie a vedoucím vykopávek v Ramat Rachel prof. Lipschitsem. Užší spolupráce byla dohodnuta v roce 2011, a od roku 2012 pravidelně vyjíždějí učitelé spolu se studenty každý rok v létě na archeologickou kampaň do Tel Azeky, význačného místa starověkých dějin. Pokračování textu Další spolupráce Evangelické teologické fakulty s univerzitou Tel Aviv

Exulanti, vyhnanci a běženci

náhledPřed dvaceti lety byla ustanovena pracovní skupina k německo-českým vztahům, sestávající z delegátů Evangelické církve v Německu (EKD) a Českobratrské církve evangelické (ČCE). Dirk Stelter, vrchní církevní rada EKD, a církevní rada ČCE Gerhard Frey-Reininghaus si na mezinárodní konferenci „Exulanti, vyhnanci a běženci“, která se konala od 14. do 16. října 2016 v Litomyšli, připomněli dvacetileté výročí prohlášení synodu EKD k vztahům mezi Čechy a Němci. Tímto prohlášením v roce 1996 EKD odpověděla na prohlášení synodu ČCE k vysídlení sudetských Němců z Československa po druhé světové válce. Pokračování textu Exulanti, vyhnanci a běženci

Hodnoty diakonické práce ve Švýcarsku i u nás

náhledDnes, kdy se i služba stává zbožím, potřebný člověk klientem a i v této oblasti mluvíme o konkurenci poskytovatelů, je pro Diakonii ČCE stále důležitější mezi ostatními poskytovateli sociálních služeb si ujasňovat své místo a ptát se po vlastní identitě – co ji definuje a od ostatních odlišuje.  Jak obstát v konkurenci služeb při nerovném přístupu k nestátním zařízením v zemi, kde 90 % občanů nepatří k žádnému vyznání? Jak poskytovat pastorační služby, když více než 85 % zaměstnanců a klientů je bez vyznání? Jak oslovit nové spolupracovníky jinak než jen penězi, kterých se nedostává, a jak udržet úroveň spolupracovníků na dobré úrovni? Pokračování textu Hodnoty diakonické práce ve Švýcarsku i u nás

Všichni jsme Boží milované děti. Rozhovor s Mikulášem Vymětalem

O své práci s menšinami přijedu rád kamkoli vyprávět

foto 1Vymětal MikulášMikuláš Vymětal (*1971) po maturitě na strojní průmyslovce vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Rok a půl studoval v Izraeli židovskou teologii a rok v Německu judaistiku a Starý zákon, což bylo tématem jeho doktorské práce. Pět let byl farářem ve sboru v Praze-Horních Počernicích, pak seniorátním farářem Pražského seniorátu a farářem pro mládež. Poslední tři roky působí v Berouně, dva roky je také celocírkevní kazatel pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Je ženatý a má dvě dcery. Pokračování textu Všichni jsme Boží milované děti. Rozhovor s Mikulášem Vymětalem