Sexuální násilí jako válečná zbraň

34464167621_9a17386be9_k„Svět není dobré místo, je plný násilí a utrpení.“ Těmito slovy zahájil svoji řeč k delegátům letošního valného shromáždění Světového luterského svazu dr. Denis Mukwege, lékař z Demokratické republiky Kongo. Tento konžský lékař ví, o čem mluví. Už skoro dvacet let se věnuje péči o děti a ženy, které jsou znásilňovány během zapomenutého konfliktu na východě Demokratické republiky Kongo. Mír je v nedohlednu, náklady na vedení bojů partyzánské skupiny se platí z nelegální těžby diamantů a dalších minerálů, které jsou nezbytnou surovinou pro výrobu počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Obrovské nerostné bohatství, které by jinde bylo požehnáním, je pro tuto zemi prokletím. Pokračování textu Sexuální násilí jako válečná zbraň

Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

foto Vl Zik (6).JPGNejvyšší bible světa, panorama středověkého města nebo robot žehnající místo faráře. To byla lákadla Světové reformační výstavy, která ve Wittenbergu připomněla 500. výročí evropské reformace, tedy okamžik, kdy Martin Luther přibil na vrata tamního kostela svých 95 tezí proti odpustkům. Pokračování textu Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

o velká výročí v církevních kruzích, a obzvlášť v Českobratrské církvi evangelické, poslední roky opravdu není nouze. V roce 2015 uplynulo 600 let od brutální tragické smrti mistra Jana Husa, o rok později 600 let od stejného úmrtí Jeronýma Pražského a letos slavíme pětisté výročí počátku světové reformace, zosobněné v první řadě postavou Martina Luthera a podtržené přibitím jeho tezí na vrata kostela ve Wittenbergu. O dvou událostech, které se v souvislosti s tímto výročím naší církve týkají, se v novém čísle Ekumenického bulletinu, které otvíráte, můžete dočíst.

Těší nás to, zároveň ale nelze nepsat o temných a bolestných stránkách našeho žití, a hlavně o tom, co se s nimi dá dělat, jak se proti nim stavět. Postava doktora Denise Mukwegeho, statečného lékaře z Demokratické republiky Kongo, je nám v tomto smyslu krásným příkladem. Vypráví nám o něm Olga Navrátilová, členka rady Světového luterského svazu.

Advent, navzdory Zlému, který se v našem světě tak rád rozpíná, nám přináší naději. Přináší nám dobrou zprávu o tom, kdo je Pánem nade vším a od koho přijde naše spása. To je poselství, které se patří, zvláště teď, před Vánoci, rozhlašovat.

 „Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“
(List Židům 4,14–16)

PlíškováJana Plíšková

Neúnavný sedmdesátník stojí na stráži víry. Ocenění PRO ECCLESIA Jaroslavu Kalouskovi

Českobratrská církev evangelická udržuje dlouhodobě vztahy s komunitami krajanů, kteří, ač vzdáleni, uchovali si evangelickou víru a částečně i český jazyk. Nelze vyjmenovat všechny, kteří stáli či stojí v čele tamních sborových společenství; s vděčností myslím na již zesnulé manžele Hájkovy z Velikého Srediště v Srbsku a zesnulého bratra Josefa Jančíka z Bohemky na Ukrajině, který ke sklonku života předal péči o sbor sestře Ludmile Sverdlové. Marie Provazníková z ukrajinské Veselynivky, Zdenka Pagáčová ze sboru v chorvatském Bjeliševci, Karel Pospíšil a Věra Pospíšilová z polského Zelova – ti všichni jsou sloupy tamních sborových společenství. Pokračování textu Neúnavný sedmdesátník stojí na stráži víry. Ocenění PRO ECCLESIA Jaroslavu Kalouskovi

Zázraky Kirchentagu

DSC_0370Z Kirchentagu jsme se vrátili zpět do Česka plni dojmů. Mezi svátkem Nanebevstoupení Páně a následující nedělí se do Berlína a Wittenbergu sjelo přes 100 000 křesťanů. Oranžovými šálami zaplavili berlínské výstaviště, centrum města i spoustu dalších míst německé metropole. Na návštěvníky čekalo podle programové brožury 2500 programů, mezi nimiž si každý mohl vybrat. Bohoslužby, moderované debaty, koncerty, výstavy, workshopy, ranní pobožnosti a práce s Biblí, tržiště možností. První zázrak je, že se podaří takovou akci vůbec zorganizovat. Pokračování textu Zázraky Kirchentagu