Bulletin 49 – Velikonoce 2020

 Naši milí čtenáři,

předvelikonoční Ekumenický bulletin je pro vás připraven. Velikonoce – to je konstanta, jistota, Velikonoce budou bez ohledu na to, že po světě se tak neomaleně šíří drzý virus; Ježíšovo kralování se tím ohrozit nemůže.

Pokud jde o texty v tomto čísle, ráda bych upozornila na rozhovor s farářem naší církve Tomášem Junem. Tomáš Jun se rozhodl k dost odvážnému kroku, ujal se totiž velmi skomírajícího sboru v Ústí nad Labem a změny, které se za zatím krátkou dobu jeho působení staly, by se skoro daly nazvat zázrak. Pro Tomáše to totiž byla opravdová výzva – copak by měl evangelický sbor v krajském městě asi s 95 000 obyvatel úplně skonat? To přece není možné! Tak se podívejte, co se tomuto 34letému faráři už podařilo a co hodlá dělat dál. A ať je Tomášova práce povzbuzením i pro naše konání, ujišťuje nás totiž o tom, že i věci zdánlivě beznadějné můžou mít smysl, můžou přinést silný užitek i radost.

A to druhé, co chci zmínit a co se také zdá skoro neuvěřitelné, to je působení spolku s názvem Milion chvilek. Dvěma mladým lidem, zakladatelům tohoto občanského vzdoru, se podařilo rozpohybovat protivládní nesouhlas českého národa způsobem, který do dnešní doby jako by skoro nepatřil. Účast na demonstracích Milionu chvilek je jednoznačně nejvyšší od sametového listopadu roku 1989, skoro se mu počtem zúčastněných blíží!

Milí přátelé, virus náš svět nezboří. Kéž nám Velikonoce přinesou pokoj a naději, které starosti našeho světa daleko převýší – všemi směry!

Jana_PliskovaZa redakční radu

Jana Plíšková

Všichni se jen pohrnou. Rozhovor s Tomášem Junem

2.17 (2)Otvírá mi trochu ležérní, zdvořilý mladý muž s cigárem mezi prsty, následován velkým dobrotivým psiskem. Tomáš Jun, začínající farář; jako jiní. Jenomže tím, že se rozhodl pro sbor v Ústí nad Labem, se situace rapidně mění. Vše však svědčí pro to, že jeho rozhodnutí bylo správné. Stav věcí, s ohledem na minulost, vypadá totiž relativně dost nadějně. Tomáš Jun vystudoval evangelickou teologii. Vikariátem prošel v Praze-Libni a v roce 2018 byl instalován ve sboru v Ústí nad Labem. Nastěhoval se sem se svou ženou, absolventkou pastorační a sociální práce na ETF UK, a s dvěma ještě hodně malými chlapečky. Vila, sídlo evangelické fary, je starodávná. V kanceláři na zdi visí pár fotografií, jedna je z konfirmace začátkem padesátých let 20. století. Konfirmovaných bylo 50, sbor měl asi 4000 členů (!). O deset let později to prý byla už jen desetina. Pokračování textu Všichni se jen pohrnou. Rozhovor s Tomášem Junem

Návštěva synodního seniora Daniela Ženatého v Presbyterní církvi v Jižní Koreji

btySynodní senior Daniel Ženatý podnikl koncem října dlouho připravovanou návštěvu Presbyterní církve v Koreji (PCK)– Presbyterian Church of Korea. S touto církví má Českobratrská církev evangelická dlouhodobě velmi přátelské kontakty. V Praze, ve sborech naší církve v Kobylisích a ve Střešovicích se korejští křesťané pravidelně scházejí. Pokračování textu Návštěva synodního seniora Daniela Ženatého v Presbyterní církvi v Jižní Koreji

Příznivci české Diakonie podpořili rodiny a děti. Krátce o azylových domech, kterým pomohla finanční sbírka pro Krabici od bot

10.IMG_3619Bezmála jeden milion korun darovali na sklonku minulého roku příznivci české Diakonie pomáhajícím a podpůrným službám pro rodiny a děti. Díky tomu se budou moci v roce 2020  naše diakonická zařízení lépe rozvíjet. Pokračování textu Příznivci české Diakonie podpořili rodiny a děti. Krátce o azylových domech, kterým pomohla finanční sbírka pro Krabici od bot

Bulletin 48 – advent 2019

Milí čtenáři,

o tom, že výročí v naší církvi nechtějí skončit, jsem psala už v minulém úvodníku letos v létě. A teď přichází výročí další, rovněž významné. Nemá sice křesťanské podhoubí, ale křesťanů se týká bytostně, vždyť v něm jde o svobodu! O svobodu nás všech, občanů bývalého Československa, kteří si ji vymohli při sametové revoluci, v „sametovém něžném Listopadu“ roku 1989. Tedy právě před třiceti lety!

A jak je to dnes? Máme pořád důvod k radosti? Co a kam se za těch 30 let ztratilo? Pochybnosti a otázky nás utvrzují v jednom – boj o svobodu nekončí nikdy.

Nemá valného smyslu popisovat, co všechno vás v novém Bulletinu čeká, jednu významnou událost bych ale přece jen ráda ještě zmínila, a tentokrát skutečně ryze církevní – úplně nová evangelická škola s názvem Filipka, s jejíž ředitelkou jste si mohli v minulém Bulletinu přečíst rozhovor, se v září opravdu slavnostně otevřela. Ve škole je veselo, spokojeni jsou jak malí žáčkové, tak učitelský sbor. Věřme, že to tak bude napořád. A věřme také, že vás nový Bulletin něčím zaujme.

Advent přichází, můžeme se opět těšit na vánoce, na oslavu narození Syna Božího, který přišel mezi nás, aby nás provázel a utěšoval, aby nás držel nad vodou a hlavně byl s námi i nad námi jako vidina věcí nadcházejících.

Jana_PliskovaS přáním pokoje Božího

za redakční radu Jana Plíšková

Škola známá široko daleko. Rozhovor s ředitelkou diakonické školy v Merklíně Ivanou Kováčovou

IMG_0877.1Rodiny se kvůli téhle škole stěhují třeba i přes 100 kilometrů. Jako jedna z mála v České republice totiž dlouhodobě přijímá i žáky s těžkým autismem a dovede jim poskytnout vedle speciálního vzdělání i celodenní péči. Navštěvuje ji 114 dětí. Určitou formu autismu má více než polovina z nich, 80 % z nich nemluví a s učiteli komunikuje přes takzvaný výměnný obrázkový komunikační systém. Přesto tvoří společně s rodiči a zaměstnanci školy jedno velké společenství, jak vyplývá z rozhovoru s ředitelkou Ivanou Kováčovou. Pokračování textu Škola známá široko daleko. Rozhovor s ředitelkou diakonické školy v Merklíně Ivanou Kováčovou

Třicet let Diakonie ČCE

foto František Plzák (77)Slavnosti, hudba, rozhovory, zamyšlení a projekce. To všechno byly oslavy třicetin Diakonie. Začaly odborně: mezinárodním seminářem na téma hodnot v diakonické práci. Následovala dvě setkání v pražském kostele U Salvátora a poté v centru Pražská křižovatka manželů Dagmar a Václava Havlových. Hudbou doprovázel orchestr Konzervatoře Evangelické akademie pod vedením Ladislava Moravetze a Hradišťan, světově známý soubor spojující moravský folklór a worldmusic. V promluvách se vystřídali mezinárodní hosté, klienti Diakonie i zakladatelé organizace, díky kterým v roce 1989 Diakonie svou činnost obnovila a rozrostla se v jednu z nejrespektovanějších pomáhajících organizací v České republice.

Jiří Hofman

 

Diakonie pro syrské uprchlíky

IMG_5378Výtěžek postní sbírky 600 000 Kč poputuje na pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu a Jordánsku. Diakonie využije peníze na nákup vybavení na zimu, která je v horských oblastech Libanonu překvapivě chladná. Pro uprchlíky žijící často v jedné holé místnosti, není lehké ji přečkat. Deky, matrace, kamna či topný olej nakoupí Diakonie až na místě, aby zároveň podpořila místní trh. Teplé deky vyrábí v komunitních dílnách přímo syrští uprchlíci, a díky naší pomoci tak získají práci.  Další část peněz podpoří zřízení a provoz komunitního centra v jordánském městě Zarqá, které poskytne volnočasové a vzdělávací kurzy a pomůže ekonomické samostatnosti uprchlíků. Pokračování textu Diakonie pro syrské uprchlíky