ETF UK hostila mezinárodní konferenci o hranicích aramejských států v době železné

Ve dnech 22.-23. dubna 2016 se na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala mezinárodní konference, jejímž téma bylo „Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries BCE“ (http://cbs.etf.cuni.cz/en/historie-a-interpretace-bible/konference1.html). Tato konference se konala v rámci projektu centra excelence „Dějiny a interpretace Bible“ (GAČR P401/12/G168), který financuje Grantová Agentura České republiky a jehož je naše fakulta příjemcem.

Aramaean borders fotkaCílem této konference bylo přezkoumání otázky, na základě čeho dnes můžeme popisovat hranice jednotlivých aramejských států v Sýrii v době železné, jaké jsou k tomu prameny, co vůbec tyto prameny v otázce hranic sdělují, a jak byly hranice těchto států definovány. Pozvání na tuto konferenci přijalo 17 účastníků z 8 zemí – přední světoví odborníci na archeologii Sýrie a Palestiny, historickou geografii Levanty, novoassyrské texty, dále odborníci na luvijskou, aramejskou a foinickou epigrafiku. Konference byla tematicky rozdělena do čtyř bloků. První blok obsahoval přednášky na téma hranic mezi Novoassyrskou říší a aramejskými státy. Druhý blok sestával ze dvou přednášek, které se týkaly politických, kulturních a náboženských hranic mezi luvijským a aramejským obyvatelstvem severní Levanty. Třetí blok se týkal hranic aramejských států v severní Levantě, a čtvrtý blok tvořily příspěvky týkající se hranic aramejských států jižní Levanty (zejména království Aram/Damašek) s Předjordání (Izrael) a v Zajordání (Ammón).

Konference byla velice přínosná především z toho důvodu, že umožnila interakci a diskuse mezi specialisty napříč výše zmíněnými obory. Výsledky této konference budou publikovány v nakladatelství Brill v Leidenu.

Doc. Jan Dušek, Ph.D.