Další spolupráce Evangelické teologické fakulty s univerzitou Tel Aviv

náhledEvangelická teologická fakulta a zde konkrétně katedra Starého zákona již několikátým rokem rozvíjí spolupráci s archeology z univerzity Tel Aviv. Prvopočátečním bodem byl rok 2008, kdy se podařilo navázat kontakt s vedoucím Institutu archeologie a vedoucím vykopávek v Ramat Rachel prof. Lipschitsem. Užší spolupráce byla dohodnuta v roce 2011, a od roku 2012 pravidelně vyjíždějí učitelé spolu se studenty každý rok v létě na archeologickou kampaň do Tel Azeky, význačného místa starověkých dějin.

Jedná se o na svou dobu monumentální pevnost existující již ve střední době bronzové, které se později stala hraniční pevností Judského království a i proto byla zničena nejprve Asyřany v 8. století př. Kr. a Babylóňany v 6. století př. Kr. Spolupráce s Tel Avivem se neodehrává jen v terénu a jen v Izraeli. Akademici z Tel Avivu jezdí pravidelně přednášet na ETF UK a hostovsky i do Archeologického ústavu AV ČR. Totéž platí i obráceně a čeští zástupci se aktivně podílejí na novém víceletém projektu nazvaném The Last Century in the History of the Kingdom of Judah. V rámci tohoto projektu se konají pravidelná kolokvia na ETF a v Institutu acheologie v Tel Avivu. Cílem je prohloubit interdisciplinární rozhovor mezi archeology, biblisty a teology a povzbudit studenty v zájmu o biblickou archeologii jak v rámci magisterských, tak i doktorských programů. Mezinárodní spolupráci ETF s Tel Avivem se v několika pořadech věnovala média a návštěvou na vykopávkách a konferencích ji podpořili i zástupci českého diplomatického sboru v Tel Avivu, konkrétně pan velvyslanec Ivo Schwarz a dále pak vedoucí Českého centra Lukáš Přibyl.DSC_9151

Z nejblížších událostí je namístě upozornit na slavnostní uvedení překladu nové knihy The Forgotten Kingdom předního telavivského archeologa prof. I. Finkelsteina 8. prosince na ETF UK, který zde bude mít  i přednášku pro veřejnost, dále na březnový seminář s prof. Y. Gadotem a také na květnový výjezd skupiny učitelů a studentů z ETF do Jeruzaléma, kde  se zúčastní prestižního archeologického výzkumu v rámci projektu Exploring Ancient Jerusalem, vedeného univerzitou Tel Aviv a Kimmel Center for Archaeological Science.

Filip Čapek, katedra Starého zákona ETF UK