Nové webové stránky Českobratrské církve evangelické

e-cirkev českyNa začátku března byly spuštěny nové webové stránky Českobratrské církve evangelické. Nacházejí se na stejné adrese jako ty dosavadní (www.e-cirkev.cz), změnily však podobu a částečně i obsah. Přinášejí stručný vhled do naší bohaté historie, současného dění i do budoucích plánů a přání, ale také se dočtete, čemu jako křesťané věříme, jak vypadá církevní život a kde je možné se s námi setkávat. Vpravo nahoře lze přepnout do stručné anglické a německé verze, v nichž se nachází základní informace o církvi, kontakty a odkaz na Ekumenický bulletin.

Zároveň vznikla zcela nová stránka ústředí ČCE s adresou http://www.uckcce.cz/ pro ty, kdo hledají informace spíše „úřednické“: o Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické, o synodní radě a o synodu. Tato webová stránka však nemá cizojazyčné mutace.