Příběh jednoho lustru. Světlo partnerství dosahuje přes moře

úvodníV evangelickém kostele v Letohradu jsme v neděli 6. listopadu 2016 slavnostně rozsvítili hlavní lustr. Zakončili jsme tak dlouhou cestu, symbolicky osvětlenou partnerstvím sahajícím až do zámoří. Základní kámen kostela byl položen roku 1998. Do nového jsme se stěhovali o čtyři roky později a nad chybějícími detaily jsme si moc hlavu nelámali: terénní úpravy, dlažba, kryty na topení – to vše se dá pořídit později. Tak se také stalo, jen lustr stále chyběl.

 

Plody partnerství se sborem v Annapolis

V nové budově kostela jsme začali s nabídkou pro veřejnost, jako jsou koncerty, výstavy nebo jazykové kurzy pro děti a dospělé. A právě kurzy angličtiny otevřely novou podobu našeho partnerství s Presbyterní církví v Annapolis. Spolupráce s touto církví začala už při stavbě kostela, každý rok od nich přijela skupina lidí, kteří si natáhli montérky a pustili se do pomocných prací. V roce 2001 jsme se tak seznámili s manželi Moranovými – Markem a Connie; oba byli krátce v důchodu, on bývalý voják, pracující většinu života v technických oborech, ona bývalá učitelka, malá kulatá paní s nakažlivým úsměvem. Connie se do České republiky zamilovala, byla velmi aktivní – například štědře podporovala program pro mládež. S řadou lidí z našeho sboru si pravidelně vyměňovala e-maily a byla skvělou hostitelkou všech našich, kdo do Annapolis přiletěli. Moranovi navštívili Letohrad znovu na podzim roku 2010 a pak ještě jednou na jaře roku 2011. Věděli jsme, že zdravotní stav Connie není dobrý a tušili jsme, že je to možná poslední příležitost, kdy si na tak náročnou cestu troufla. V roce 2012 začaly přicházet znepokojivé zprávy, Connie bojovala s vleklým cévním onemocnění, až na jaře roku 2013 přišla zpráva nejsmutnější. Mark zůstal sám.

 Moranovi, Letohrad a dílo českých sklářů

Light_020Potkali jsme se znovu až letos na jaře, kdy se Mark zúčastnil mezinárodní konference, pořádané naší církví v Praze, a spolu s ostatními strávil víkend v našem sboru. Trochu pohublý, občas slzy v očích, ale bylo vidět, jak je rád, že se může zase procházet městem. Řekl nám, že by u nás chtěl nějakým způsobem památku své ženy připomenout, protože pro Connie byl letohradský evangelický sbor záležitost citu. Nový lustr se k tomu přímo nabízel.

A tak jsme začali hledat někoho, kdo lustr navrhne a vyrobí. Při výběru firmy jsme měli šťastnou ruku: rodinná firma Zikron z Brna se s námi dokázala naladit na stejnou vlnu. Nedokázali jsme jim říci, jak by měl lustr vypadat – sedli jsme si s majitelem firmy Pavlem Hamanem a designérkou Ivou do prázdného kostela a vyprávěli jim o Markovi a Connie. A výsledkem je nádherné dílo českých sklářů, které od listopadu v našem kostele visí. Dvanáct svítidel jako dvanáct apoštolů. Skleněné rybky jako univerzální symbol křesťanství. Modrá barva jako nebe.

Světlo listopadové neděle

Celá nedělní bohoslužba 6. listopadu, na kterou přijel i Mark, se točila kolem světla: biblické texty, kázání i písně. A moment, kdy za společného zpěvu „Před Tebou, Pane, temno ztrácí sílu tvou“ postupně zhasínala všechna světla v sále, aby se najednou naplno rozzářil nový lustr, patřil k nejsilnějším.Light_011

Mark Moran se po slavnosti vrátil domů. Věříme, že to nebylo naše poslední setkání, že už nebude mít Letohrad spojen jen se smutkem nad ztrátou milované ženy, ale že si vzpomene i na den plný radosti, kdy se „její“ lustr poprvé rozsvítil. Vezl s sebou dopis pro náš partnerský sbor, v němž jsme napsali: „Connie Moran byla světlem života svého manžela Marka a její neutuchající podpora našeho partnerství vnášela světlo i do životů našich. Je pro nás velkou ctí, že v našem sále bude svítit lustr na památku Connie jako připomínka doby, kdy dva sbory na opačných koncích zeměkoule vytvořily společenství, které se tak výrazným způsobem zapsalo do života každého z nás.“

 Renata Popelářová, Letohrad