Synodní rada ČCE k zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“

1 foto prohlášení ke kř hJsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, k „semknutí kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu k svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku jako státním svátku se zdůvodňovalo podporou křesťanské identity oproti náporu identit jiných. K návratu ke křesťanským kořenům jako k obraně proti islámskému fundamentalismu vyzval na letošních svatováclavských slavnostech i prezident Miloš Zeman.

 Proč se nám to nelíbí? Záleží nám na tom, aby označení „křesťanský“ nebylo vyprazdňováno. Pokládáme za nepřijatelné, používá-li se „křesťanská“ rétorika pro šíření předsudků a nenávisti vůči cizincům, nejčastěji muslimům, pro odmítání pomoci uprchlíkům, pro přivolávání střetu civilizací či vyvolávání duchů nacionalismu. Obáváme se toho, aby se povrchní „křesťanská“ rétorika nestala ospravedlněním naší nechuti dělit se s druhými nebo něco obětovat.

Evangelium přijímáme jako dobrou zprávu pro slabé a trpící, která je v příkrém rozporu s každým hloubením příkopů mezi lidmi, vytvářením přehrad a nepřátelství. Pro nás křesťany je zvěst Ježíše Krista programem naší životní cesty, byť jej ani zdaleka nedokážeme naplňovat. Rádi bychom však povzbuzovali k naději, že lze hledat cestu k lidem kolem nás a překonávat zničující konflikty.

 Synodní rada Českobratrské církve evangelické

V Praze, 18. října 2016