Změny ve vedení Ústřední církevní kanceláře ČCE

úvodníVedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Kocanda skončil ve své funkci k 31. 12. 2016, 1. 1. 2017 ho na základě výsledku výběrového řízení vystřídal Jaromír Plíšek.

Jaromír Plíšek je absolvent Českého vysokého učení technického, souběžně studoval  na Karlově univerzitě rumunistiku. Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí a působil jako velvyslanec v Rumunsku a Maďarsku. V letech 1991–1997 byl člen synodní rady ČCE na pozici 2. náměstka synodního kurátora.

K 31. 12. 2016 ukončil pracovní poměr také náměstek vedoucího tajemníka pro personalistiku a provoz a vedoucí provozního oddělení Jiří Tregler. Do funkce vedoucího provozního oddělení k 1. 1. 2017 nastoupil nový pracovník Vladimír Podroužek.

K 31. 3. 2017 odešel do důchodu dlouholetý náměstek vedoucího tajemníka pro vnější vztahy Gerhard Frey-Reininghaus, který také vedl ekumenické oddělení. Na místě vedoucího ekumenického oddělení ho vystřídal Oliver Engelhardt, který již dříve v ekumenickém oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE působil.DSC_1604