Nové logo Českobratrské církve evangelické

logo_vertikal barevnéZávěry výběrové komise, která vybírala z 34 návrhů nového loga a jeden z nich doporučila synodní radě a synodu ke schválení, prezentoval na synodu její vedoucí, farář a výtvarník Zdeněk Šorm.

V několika bodech přiblížil důvody, které komisi k výběru tohoto návrhu vedly:

- Je jednoduchý, přehledný a má vtip.

- Je zpracován profesionálně, ve všech variantách užití zůstává čitelný a vypadá dobře jak v elektronické, tak klasické grafice.

- Obsahuje základní symboliku naší církve – kalich a Bibli a jasně odkazuje k evangelictví.DSC_0489- Spojuje v sobě tradiční symboliku a historické reminiscence, tj. Bibli, kalich a korouhev středověkých nositelů reformace, s moderním a soudobým životem církve. Písmeno „E“ odkazuje ke stručné charakteristice naší církve – tj. evangelická a zároveň odkazuje k elektronické prezentaci na webových stránkách e-cirkev. Autoři sami toto shrnují sloganem: „Pod praporem s kalichem k modernímu pojetí víry a života podle evangelia.“

- Logotyp dává možnosti další symbolické obrazotvornosti: kalich navozuje představu klíčové dírky, která otvírá dveře (či Bibli) a zve k dalšímu poznávání a cestě; ve třech záložkách můžete vidět i hřbet knihy nebo odkaz na tři charakteristiky společenství v názvu naší církve (Českobratrská-církev-evangelická) nebo také odkaz na trojjediného Boha, kterého vyznáváme.

- Díky své jednoduchosti návrh umožňuje, aby jej mohli snadno vytvořit laici, mládež, děti – například na táborech (vlajky, brány, značky) či na sborových nástěnkách.

- Je dobře možné zpracovat jej i v plastické 3D podobě – tedy na reliéfu, panelu apod.

Sjednocení při prezentaci církve

Logo je značka určité společnosti. Spojuje navenek, podporuje sounáležitost.

RazítkoMyslím si, že by nebylo dobré užití loga vynucovat, přesto by bylo moudré, aby je užíval každý sbor. Nejde o omezení svobody a tvořivosti, ale o to, zda chceme vyjádřit sounáležitost.

Užívání jednotného loga přitom jistě nevylučuje použití základních symbolů naší církve, Bible a kalicha, v jiném výtvarném zpracování v případech, kdy nejde o prezentaci církve, např. při výzdobě našich prostor, v architektuře, v publikacích, na smutečních oznámeních apod.

Zdeněk Šorm, farář a výtvarník (redakčně kráceno)