Slavnost a nové knihy připomněly Čechům výročí evropské reformace

IMG_20171020_125311Českobratrská církev evangelická si v roce 2017 připomněla 500. výročí reformace. Celocírkevní slavnost se uskutečnila 10. září v Ratiboři na Vsetínsku, v kostele a v regionu, který je s luterskou tradicí spjat.

Bohoslužby vedla tamní farářka Jarmila Wiera Jelinek, kázal synodní senior Daniel Ženatý. Již před začátkem bohoslužeb zval do ratibořského chrámu hudbou Dechový soubor z Oldřichovic i pozorní dobrovolníci, kteří roznášeli programy. Povzbuzeni kázáním o svobodě (Ga 5,1) i společným zpěvem za podpory zlínského pěveckého sboru Echo pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze přistupovali věřící k večeři Páně. Mocný zpěv více než 750 účastníků slavnosti vypovídal o významu i náboji události. V přímém přenosu vysílal bohoslužby Český rozhlas. Chrámová sbírka, při níž se vybralo 40 000 korun, byla určena na vydání nového evangelického zpěvníku.Ratiboř (2)Posíleni valašskou kyselicí a frgály se účastníci mohli podílet na sázení jabloně na farní zahradě či jít na komentovanou procházku na ratibořský hřbitov. Po koncertě souboru Zvonky dobré zprávy a pozdravech ekumenických hostů následovalo divadelní představení Xantipa reformace o Lutherově manželce Kateřině z Bory. Konverzační hra, nacvičená skupinou mládeže, zobrazila několik epizod ze života této moudré ženy, která byla svému muži velkou oporou.

Program pokračoval přednáškou faráře Ondřeje Macka, který se životem a dílem Martina Luthera dlouhodobě zabývá. Završením slavnosti bylo vystoupení tamního pěveckého sboru a vzpomínkové slovo rodáka a pamětníka – faráře Miroslava Frydrycha. Nakonec se všem dostalo slova na cestu a požehnání.Ratiboř08Při slavnosti v Ratiboři byly také představeny čtyři publikace, které k výročí reformace vydala naše církev u nakladatelství a knihkupectví Kalich. Bůh je rozpálená pec plná lásky nabízí z Lutherova rozsáhlého díla překlad zhruba sta citátů, a umožňuje tak vhled do jeho myšlenkového světa. Druhou knihou je překlad Lutherova Menšího a Většího katechismu, který již dříve vyšel jako součást jiné knihy; nyní se jedná o samostatné, ucelenější a doplněné vydání. Dále se jedná o překlad knihy profesora církevních dějin na univerzitě v Münsteru Albrechta Beutela Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu, v češtině první monografii o tomto významném reformátorovi. Poslední publikací je knížka pro děti nazvaná O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi, která je bohatě doplněna i ilustracemi.

Jana Vondrová, Daniela Ženatá