Vánoční písně a koledy interaktivně

7888Nápad se zrodil v hlavě Jörga Wöltcheho, církevního kantora z Bad Kissingenu. Vyrobit zpěvníček, kde by přes vytištěné QR kódy bylo možné v telefonu spustit varhanní doprovod. Naše spolupráce začala, když jsme myšlenku rozšířili na česko-německý zpěvníček vánočních písní.

Byl jsem překvapen, kolika lidem v církvi i mimo ni se tenhle nápad zalíbil. Podporu nám nejprve přislíbil seniorát, pak dokonce synodní rada. Také představení záměru u Česko-německého fondu budoucnosti se zdálo být nadějné, takže jsme podali projekt s názvem Interaktivní česko-německý zpěvníček vánočních písní s podtitulem Společné dědictví – vzájemné obohacení. Dokonce se ozvaly dvě nadace z Chebu, že se k nim maketa zpěvníčku dostala, že se jim nápad líbí a že jej chtějí podpořit. Ať si prý u nich zažádám o dotaci. Byl to úžasný pocit – nemuset obcházet instituce a vnucovat se, ale dostat přímo nabídku, protože nápad byl dost přesvědčivý sám o sobě.

Tištěný zpěvníček, který vychází v kapesním formátu A6 na šířku, má 56 stran, vytištěných na vodovzdorném papíru. To umožní zpívat pod širým nebem, i když sněží nebo mží. Obsahuje 20 písní: deset z nich s německým a českým textem vedle sebe, pět německých s českým přebásněním a pět českých s přebásněním do němčiny. Tak bude moci každý, kdo zpěvníček dostane do ruky, lhostejno zda Čech, nebo Němec, zpívat tři čtvrtiny písní ve svém vlastním jazyce a pět písní bude v jazyce sousedů.

U všech písní jsou nejen otištěny noty, ale je k nim připraven také interaktivní varhanní doprovod. Otištěný černý QR kód umožní, aby se telefon nebo tablet (s nainstalovaným bezplatným softwarem ke skenování QR kódů) připojil k online uloženým souborům mp3 a automaticky je přehrál jako doprovod ke zpěvu. Druhý, zelený QR kód vede na internetové stránky k dané písni. Na nich by měly být k nalezení nejen sloky, které se do zpěvníčku nevejdou, ale i informace o původu písní, o jejich autorech a dějinách jejich působení. Na tomto místě je projekt otevřen k dalšímu rozšiřování.

Díky úhrnu všech dotací budeme moci všem, kdo si zpěvníček objednají, nabídnout velmi výhodnou cenu.

204806aPrvní ověření zpěvníčku se stalo na sjezdu (nejen) evangelické mládeže koncem září v Jablonci nad Nisou. A v rámci pětistého jubilea reformace byl zpěvník slavnostně představen při regionálním církevním dnu v Coburgu.

A komu je určen? Všem Čechům a Němcům, kteří chtějí spolu zpívat. Třeba při adventních a vánočních slavnostech, u vánočního stromu na náměstí, při partnerských návštěvách škol, měst a spolků, při společných bohoslužbách.

Interaktivní prvek pak je zvláštnost, která vychází vstříc především jednotlivcům nebo malým skupinkám, jako je třeba rodina, které nemají doprovodný nástroj. Má je podpořit, aby si troufli zpívat. Může posloužit jak osamělým lidem doma, tak třeba v domovech odpočinku. Také může povzbudit ke zpěvu mladé, kteří sami nejsou zvyklí zpívat.

A nakonec – zpěvníček může být hezký, vtipný a cenově dostupný dárek s misijním charakterem.

 Petr Chamrád (e-mail: p.chamrad@web.de)