Co můžeme udělat pro svět kolem nás? Postní období a čas k zamyšlení

IMG_7081 náhledCo můžeme pro svět kolem nás udělat? I k takovému zamyšlení vede postní období, čas před Velikonocemi, který letos začal 14. února. Českobratrská církev evangelická nabízí lidem hned několik neobvyklých možností, jak tuto dobu strávit.

Postní kalendář přináší na každý den nějaký nový podnět – jak prospět člověku samotnému i jeho okolí. Nabízí náměty, jak si spočítat vlastní ekologickou stopu, jak se vyhnout nebezpečné chemii při úklidu, jak zodpovědně vybírat mobilní telefon nebo k čemu je dobrá občanská angažovanost. Neděle jsou vždy věnovány krátkému biblickému zamyšlení od evangelických farářů.

Autopůst (http://autopust.cz/) je výzva, jak strávit postní období (nebo alespoň jeho poslední týden) bez auta nebo jízdy autem vědomě omezit. V České republice se autopůst koná pravidelně od roku 2011 a účastní se jej několik stovek lidí. Inspirací se stalo stejné dění v Rakousku a Německu. Letošní novinkou je „kalkulačka“, kterou nalezneme na zmíněné webové stránce. Zájemcům vypočítá skutečnou úsporu času (nebo ztrátu) při jízdě autem.

4autopůstObě aktivity jsou impulzem k hlubší úvaze nad naším přístupem k životnímu prostředí. V Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země, měli bychom se k ní proto chovat zodpovědně. Obě iniciativy připravuje poradní odbor pro otázky životního prostředí Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí. Myšlenka ochrany životního prostředí stojí i za akcí s názvem Do kostela na kole, která je stejným odborem organizována v září. Jedná se o jednu konkrétní neděli, kdy věřící lidé mohou upozornit na vztah k životnímu prostředí právě tím, že auto nechají doma a do kostela vyrazí na kole.