Vyslání kaplanů a podpis smlouvy o ekumenické spolupráci. Jedinečný výraz spolupráce církví.

Y3A4001Přesně na Den českého vězeňství, 14. 12., bylo v loňském roce do služby slavnostně vysláno 15 nových vězeňských kaplanů a 19 dobrovolníků. Vůbec poprvé se tak stalo při ekumenické bohoslužbě, a to v pražském kostele sv. Václava na Zderaze, který sloužil v 19. stol. jako novoměstská trestnice. Pověření složili slib do rukou generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla a předsedy Ekumenické rady církví Daniela Ženatého.

Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijní sdružení, které pečuje o vyváženou a poučenou duchovní a pastorační činnost ve věznicích a vazebních věznicích. Představitelé Ekumenické rady církví a České biskupské konference uzavřely proto s Vězeňskou duchovenskou péčí smlouvu, podle níž mají být k duchovní a pastorační službě pověřováni zkušení duchovní a laici, patřičně seznámení s ekumenickým prostředím a specifickými podmínkami vězeňských zařízení. Vězeňská duchovenská péče pořádá pro své nové členy nástupní kurzy a mezioborové semináře a stará se o jejich další vzdělávání. Všechny tři smluvní strany považují za nezbytné, aby kandidáti na kaplanskou službu prošli roční předchozí praxí v podobě dobrovolné duchovní a pastorační činnosti ve vězení. Podepsání smlouvy potvrzuje jedinečnost ekumenické duchovní péče v českých věznicích, konaných ve spolupráci 13 křesťanských církví.

Y3A3952Smlouvu podepsali 14. 12. 2017 předseda VDP Pavel Zvolánek, pověřený biskup ČBK Josef Kajnek a předseda ERC Daniel Ženatý.