Česko-holandská pracovní skupina

IMG_20180404_163744Na velikonoční pondělí se poprvé setkala česko-holandská pracovní skupina, která se po dobu tří let bude věnovat tématu sekularizace. První společný seminář se konal od pondělí 2. dubna až do středy 4. dubna 2018 v Horním Maršově ve východních Krkonoších, v budově bývalé fary, citlivě zrekonstruované a využívané občanským sdružením.

Tato skupina vznikla na základě jednání mezi zástupci nadace SKGO (Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa, tj. Budování církevních sborů ve střední a východní Evropě) a bratrem farářem Pavlem Pokorným. Nadace SKGO, vzniklá jako (duchovní) dědictví Hebe Kohlbrugge, je personálně spojena s Portestantskou církví v Nizozemí.

Cílem tříletého semináře je systematicky zpracovat téma sekularizace: jak jí rozumíme, jak ji reflektujeme, jakou máme zkušenost s jejími dopady na život církve, jakou máme vizi života církve v sekulární společnosti.

IMG_20180404_144352V Horním Maršově se setkali členové pracovní skupiny z řad farářů ČCE Daniel Pfann, Jiří Šamšula a Aleš Wrana, z Holandska přijeli faráři Carola Dahmen, Hanneke Allewijn, Martijn van Leerdam a Sijbrand Alleblas. Většina má vlastní zkušenosti s kaplanskou praxí v nemocnici, ve vězení nebo ve škole. Na začátku schůzky byl přítomen také Pavel Pokorný a z Holandska Ids Smedema a Jan Kraaijeveld.

Členové skupiny měli v Horním Maršově možnost sdílet zkušenosti a příklady střetu se sekulárním prostředím v praxi. Promýšleli koncept tohoto projektu a určovali další postup ve své práci.

Příští setkání se bude konat v roce 2019 v Holandsku.

 Jana Špinarová