Čeští a maďarští evangelíci diskutovali o roli církví ve společnosti

2_IMG_20180228_083431Představitelé Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Evangelické luterské církve v Maďarsku (ELCM) se sešli koncem února v Brně. Mluvili například o školství a financování církví nebo o národní identitě.

V úvodní pobožnosti připomněl člen synodní rady ČCE Pavel Pokorný, že se setkání koná v postním období, které je časem očištění a podle proroka Zachariáše je „modlářství, lež a klam to, co má být jako nečisté odstraněno“. Biskup ELCM Tamás Fabiny mluvil ve své pobožnosti o svobodě a otroctví: „I ve vytouženém svobodném světě se může všechno snadno zvrátit v pravý opak.“

Brněnský farář a senior Jiří Gruber představil hostům život evangelíků v městě Brně a pozval všechny na prohlídku tamního Červeného kostela, který ČCE po válce zdědila po Německé luterské církvi. Účastníky pozdravil také rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

IMG_20180227_193106

Blízkost obou církví je dána společnou protestantskou historií z dob monarchie i podobnou cestou obou zemí v čase komunismu. Zástupci obou církví hovořili především o aktuálních tématech současného života. V popředí stály otázky národní identity nebo role církví v dnešní společnosti. Mluvilo se také o školství a financování církví. Na závěr účastníci vyzdvihli dobrou spolupráci a shodli se, že by inspirativní rozhovory měly pokračovat. Maďarští přátelé pozvali synodní radu ČCE k dalšímu setkání, které by se mělo uskutečnit počátkem roku 2019 v maďarském Györu.

Oliver Engelhardt