Čínští křesťané v České republice

Prohlášení synodní rady k neudělenému azylu čínským křesťanům

SAMSUNG CAMERA PICTURESPouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února azyl. Rozhodnutí o žádostech, které uprchlíci podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo, 70 žádostí bylo nakonec zamítnuto.

 Výzvu členům vlády s prosbou o brzké vyhovění žádostem o azyl zaslalo již v září 2016 předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR. Počátkem března 2018 vydala pak synodní rada ČCE toto prohlášení:

Jsme vděčni za udělení osmi azylů. Křesťané jsou v ČLR kvůli víře pronásledováni, a pokud by se tam odmítnutí žadatelé museli vrátit, hrozí jim postih a pronásledování. Přáli bychom si, aby mohli v naší zemi zůstat a svobodně vyznávat svoji víru, pokud tak nemohou činit ve vlastní zemi.

Právníci zastupující odmítnuté žadatele se hodlají obrátit na soudy, aby rozhodnutí ministerstva vnitra přezkoumaly. To, že žadatelé aktivně projevují zájem o začlenění do společnosti, učí se česky, někteří z nich pracují, dokazuje, že nechtějí být závislí na podpoře a nejsou to ekonomičtí migranti.

Děkujeme všem, kdo žadatelům pomáhají. Modleme se za čínské křesťany v jejich vlasti i v naší zemi!

Shromáždění a modlitby za pronásledované

Skupina žadatelů o azyl z Číny se téměř před dvěma lety obrátila na Diakonii Českobratrské církve evangelické. Hledali někoho, s kým by mohli sdílet křesťanskou víru a kdo by jim v nové zemi pomohl. V Číně podle jejich slov i podle svědectví mnoha mezinárodních organizací, například China Aid, Human Rights Watch nebo Freedom House, nemohou svou víru svobodně vyznávat. Česko vnímali jako demokratickou zemi, která jim to umožní. Od té doby tady navázali mnohé přátelské vztahy, potkáváme je ve střediscích Diakonie i v různých křesťanských sborech. Učí se česky, leckdo z nich sehnal už práci. Zároveň ale vnímáme jejich velké obavy z případného návratu.

Shromáždění 16. března u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem

Zapalováním svíček a poslechem čínské písně začalo shromáždění na podporu práv menšin v Číně. Chtělo upozornit na situaci čínských křesťanů, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl, a připomenout situaci dalších etnických a náboženských menšin v této zemi. Číslo 70, vytvořené z bílých svíček, symbolizovalo počet lidí, kteří s žádostí o azyl neuspěli; azyl získalo pouze osm z nich. Číslo obepínaly červené svíčky, vyskládané do tvaru srdce.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ Tímto biblickým veršem zahájil shromáždění farář pro menšiny Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Farář a člen synodní rady Pavel Pokorný vyzval k zamyšlení: „Až jednou bude Čína svobodnou zemí, a ona jí bude, vnuci pamětníků totality se budou ptát: Kdo vám pomohl? Co ta křesťanská Evropa, co ty země, které samy okusily, co je nesvoboda a život v totalitě? A pamětníci odpoví: Nikdo se nás nezastal, oni o té svobodě a křesťanských hodnotách hezky mluvili, ale nepřijali nás. A jejich hlasy dolehnou až k uším našich vnuků a ti se za nás budou stydět,“ podotkl.SAMSUNG CAMERA PICTURES

Na shromáždění promluvili také zástupci židovské a muslimské obce a zazněla modlitba v čínštině i v češtině. Na samý závěr se rozezněly zvony katolického kostela Panny Marie Vítězné a evangelického kostela U Salvátora.

Shromáždění 13. května v Praze u Lorety

Ekumenické setkání na podporu čínských křesťanů, kterým v Česku nebyl udělen azyl, se uskutečnilo také v neděli 13. května v Praze před Loretou. Za sedmdesát bratří a sester, jimž hrozí deportace a perzekuce, zněla zvonohra a byly slyšet modlitby.

Shromáždění začalo symbolickými sedmdesáti údery loretánských zvonů a tóny nejrozšířenější křesťanské písně Amazing Grace, kterou zpěvem doprovodili účastníci setkání. Následovala slova 70. žalmu v českém i čínském jazyce.

Organizátoři promluvili mimo jiné o aktuální situaci. Neúspěšní žadatelé o azyl na prvotní verdikt ministerstva reagovali žalobami, věcí se tedy bude zabývat soud. Na jejich podporu vznikla petice; její iniciátoři ze sboru ČCE v Libčicích nad Vltavou připravili podepsané petiční archy k předání předsedům obou komor Parlamentu ČR. Celkový počet podpisů se zastavil na čísle 14 894, čímž s velkou rezervou překonal hranici 10 000 podpisů, při které musí být petice vyřízena ve veřejném projednávání.

Podporu čínským křesťanům, kteří nedostali v České republice azyl, vyjádřila synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ekumenická rada církví v ČR, Česká biskupská konference i Ústřední rada Církve československé husitské.

Poděkování čínských křesťanů

Z dopisu vyjímáme:

Vážené dámy, vážení pánové,

jsme čínští křesťané, kteří žádají o azyl v České republice. Chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají, kteří nám prokázali lásku.

V únoru 2018, kdy 70 čínských křesťanů obdrželo rozhodnutí o zamítnutí azylu, jsme byli zklamáni a naše srdce byla plná strachu a obav, že budeme repatriováni do Číny. Ale hned poté jsme dostali podporu od mnoha Čechů. Projevy lásky nás hřejí, pomáhají, abychom se nebáli ledového, odmítavého rozhodnutí, a dodaly nám důvěru, abychom šli dál.

„Nebojte se, budeme za vás bojovat,“ řekli nám rozhodně naši neplacení právníci, takže se tak netrápíme. Různé petice zvyšují naši odvahu v České republice zůstat, mnoho lidí nám pomáhá tiše. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu. Před dvěma lety jsme přijeli do ČR s touhou po demokracii a svobodě, přitom jsme cítili zmatek a strach z neznámé země. Děkujeme Bohu za ochranu, je tu tolik dobrých lidí, kteří nás podporují. Díky vám nejsme osamělí a díky vám se snadno nevzdáme. Ještě jednou vám děkujeme. Bůh vám žehnej.

Jana Vondrová, Jiří Hofman