Konference o světové misii a evangelizaci

Arusha, Tanzania, March 201814. konference o světové misii a evangelizaci se konala ve městě Arusha v Tanzánii od 8. do 13. března 2018. Jako vždy ji pořádala Komise pro světovou misii a evangelizaci (CWME) Světové rady církví a účastnilo se jí více než 1000 delegátů z církví protestantských, pravoslavných, anglikánských, katolických a dalších.

Po úvodní bohoslužbě udala tón celé konference svým proslovem Dr. Mutale Kaunda, mladá letniční křesťanka ze Zambie, která položila účastníkům otázku, jak můžeme pomoci uskutečňovat socio-politické a ekonomické změny ve společnosti, přispívat k odstraňování nerovnosti mezi pohlavím nebo k lepší zdravotní péči pro lidi na okraji společnosti.

Jednotlivé dny konference byly koncipovány tematicky a v ranních plenárních panelech se věnovaly evangelizaci a misii na periférii společnosti a misijním formacím. V neděli byli všichni přítomní pozváni na bohoslužby ve sborech v městě Arusha i v okolí a také v regionu Kilimandžáro.

PhotoByAlbinHillert_20180312_AH2_3211V závěrečný den konference pronesl Ignatios Mor Afrem II, patriarcha syrské pravoslavné církve, poselství utrpení a naděje z válkou zmítané Syrie.

Poslední plenární zasedání po dlouhé diskusi přijalo závěrečné poselství celé konference.

Moderátorka Světové rady církví Agnes Abuom pak připomněla, že jsme jako křesťané pozváni k následování Ukřižovaného, a ne těch, kdo nesou odpovědnost za různá ukřižování včera i dnes mezi námi.

Určitým protipólem k úvodní přednášce Mutale Kaundy byl závěrečný proslov patriarchy Ignatiose, oba však spojovalo téma misie a křesťanského života na periférii společnosti, tedy hlavního akcentu celé konference.

Stol Pánov

Je možné konstatovat, že 14. konference o světové misii a evangelizaci se zaměřila na křesťanskou spirituální formaci následovníků Ježíše Krista, kteří jsou voláni k pozitivní transformaci světa.

Pavol Bargár, Oliver Engelhardt