Petr Kratochvíl zvolen do řídicího výboru Konference evropských církví

kratochvil_petrValné shromáždění Konference evropských církví (KEK) zvolilo v červnu nového předsedu – stal se jím alsaský evangelický farář Christian Krieger. Řídicí výbor má i českého zástupce: Petra Kratochvíla z Českobratrské církve evangelické. Při volbě se berou v úvahu regionální a konfesní ohledy; stanovy požadují, aby minimálně čtvrtina členů pocházela z pravoslavných nebo orientálních církví. Při sestavování kandidátky se myslí i na zastoupení žen, mládeže a laiků.

Pro své pětileté předsednictví si nový předseda Christian Krieger stanovil dva cíle: „První cíl je budovat užší společenství mezi církvemi v Evropě. Chci posílit jejich dialog a dát jim více příležitostí k vzájemnému setkávání. Druhý cíl je pak svědectví církví v Evropě a pro Evropu. S tím se pojí i větší angažovanost v sociálních otázkách, ve věcech ekonomické spravedlnosti, ve starosti o migranty a podobně,“ prohlásil ve svém kandidátském projevu.

41797536154-ce65b7f9cc-kMezi sedmnácti zvolenými členy Řídicího výboru se nachází také jeden český zástupce – prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. z Českobratrské církve evangelické, který byl společně nominován všemi šesti českými církvemi v KEKu. Profesně působí jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Mezi náhradníky byl pak zvolen ThDr. Petr Jan Vinš ze Starokatolické církve, současný generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR.

Tisková zpráva Ekumenické rady církví