Slavnostní shromáždění v Obecním domě v Praze uzavřelo připomenutí 100 let existence Českobratrské církve evangelické

EVAK6149Máme radost a jsme vděčni za rok oslav, který jsme mohli společně prožít. Ve shromážděních, při bohoslužbách, při promítání filmů a diskusích v Knihovně Václava Havla, nad četnými publikacemi, při koncertech, v rozhovorech, modlitbách… Vše vyvrcholilo čtyřdenním festivalem v Pardubicích, kde se setkali zástupci sborů ze všech koutů republiky.  Závěrem roku se sluší poděkovat všem, kteří přijali povolání stát se faráři a kurátoři sborů ČCE. Symbolicky se tak stalo 16. prosince v pražském Obecním domě, tedy v místě, kde před sto lety generální sněm rozhodl o spojení českých sborů dvou evangelických církví (luterské a reformované) do jedné jediné – Českobratrské církve evangelické.

Večerem s lehkostí a humorem provázeli Jan Blahoslav (Luboš P. Veselý) a Jan Amos Komenský (Vladimír Hauser). Přítomné pozdravil prostřednictvím videonahrávky bratr Jan Pokorný, stoletý „vrstevník“ církve a dlouholetý brněnský farář.

foto Ben Skála (1)

EVAK5036Vedle hostů z domácí i zahraniční ekumeny a veřejného života byl hostem slavnostního shromáždění i generální tajemník Světové rady církví Olav Fykse Tveit. Ten ve svém pozdravu zmínil to, co jsme z úst českých i zahraničních hostů slyšeli zřejmě nejčastěji: totiž že ČCE je sice malé, ale velmi výrazné a viditelné společenství, které umí svou aktivitou a svědectvím povzbudit a inspirovat i řadu dalších církví v Česku i ve světě.

Duchovní rozměr shromáždění nabídla pobožnost farářky Marty Židkové i četná hudební vystoupení Evangelického chóru pod vedením manželů Moravetzových. Historickou a společenskou reflexi poskytl Pavel Hošek v přednášce nazvané Církev stoletá. Vše pod pečlivým režisérským a dramaturgickým dohledem Hany Mikoláškové, které za přípravu a režii patří velký dík.

V závěru zazněla symfonie č. 9 e moll Antonína Dvořáka Z nového světa v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Těch, kteří by si vedle farářů a kurátorů zasloužili poděkování v podobě pozvánky do Obecního domu, jsou tisíce. Učitelé nedělních škol, vedoucí mládeže a táborů, sborové sestry, kaplani, pracovníci Diakonie, dobrovolníci, pastorační pracovníci, hospodáři… zkrátka všichni, kteří svým životem a službou pomáhají svědčit o evangeliu a starat se o to, co nám bylo (nejen před sto lety) svěřeno do péče.

Jiří Hofman

videozáznam ze slavnostního večera zde

fotogalerie zde

přednáška Pavla Hoška s názvem Církev stoletá zde