Převratný rok 1918 pohledem středoevropských církví. Konference v Senátu

_DSC6446Mezinárodní konference o „osmičkovém roce“ se konala koncem minulého roku v Praze. Zástupci evangelických církví ve střední Evropě se sešli, aby si připomněli dynamické změny, které v roce 1918 přepsaly nejen hranice států, ale měly za následek i změny v uspořádání a spolupráci církví.

Ve střední Evropě tehdy vznikly či byly obnoveny státy, pro něž je sté výročí důvod k oslavám, protože jim konec války přinesl národní suverenitu a zrození moderního státu. Pro jiné státy jsou však důsledky války podnes traumatický zážitek, neboť znamenaly podstatnou ztrátu dosavadních území a újmu na národní hrdosti. Tyto odlišné perspektivy probírali účastníci konference a kladli si otázku, jaký význam mají obdobné zkušenosti pro dnešní spolupráci a jak se v této věci liší státní či celospolečenská pozice od té církevní.

_DSC6441

Konferenci pořádala Českobratrská církev evangelická spolu se Senátem Parlamentu České republiky. K pořadatelům patřily i Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Ekumenická rada církví v České republice a Evangelická církev v Německu (Evangelische Kirche in Deutschland).

Jiří Hofman

Zvukový záznam z konference (česko-německy) je k dispozici zde. Tamtéž je i fotogalerie.