Podpora studentů náchodské zdravotnické školy

EA Náchod (1)Střední odbornou školu sociální a zdravotnickou Evangelické akademie v Náchodě navštívili koncem února starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke a ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Ivana Urešová. Oba přišli vyjádřit zájem o absolventy naší školy, zejména pak o absolventy oboru Praktická sestra.

Náchodská nemocnice má v současnosti podle paní ředitelky nedostatek středního zdravotnického personálu. Starosta studentkám popsal, jak se nyní buduje supermoderní nemocnice za 1,2 miliardy Kč, ve které budou moct najít své budoucí povolání. Snažil se tak motivovat studentky, aby po studiu do náchodské nemocnice nastoupily. Informoval je o možnosti čerpat stipendium a o snaze města zajistit, aby studentské praxe v nemocnici byly do určité míry finančně ohodnoceny. Starosta podpoří Evangelickou akademii investicí do školní budovy, neboť se předpokládá narůst žáků právě zdravotnických oborů.

nová učebna se žákyStřední odborná škola sociální a zdravotnická Evangelické akademie v Náchodě má k dispozici novou odbornou učebnu pro výuku předmětů biologie, fyziky a chemie. Tato moderně vybavená učebna byla slavnostně otevřena právě na Den učitelů, 27. března. Studenti i vyučující se dočkali také nové laboratoře, která byla zaplacena z celocírkevní sbírky.

Jako první do laboratoře zasedli studenti prvního ročníku oboru Praktická sestra. „Věřím, že učebna přispěje ke zkvalitnění výuky a učitelé využijí nových možností, které nám prostory nabízejí,“ sdělil při slavnostním otevření ředitel školy David Hanuš. Při této příležitosti zástupci školy poděkovali sborům Českobratrské církve evangelické, které přispěly do fondu pro podporu církevního školství. Právě z této sbírky bylo vybudování učebny částečně financováno.

Daniela Ženatá