Bulletin 48 – advent 2019

Milí čtenáři,

o tom, že výročí v naší církvi nechtějí skončit, jsem psala už v minulém úvodníku letos v létě. A teď přichází výročí další, rovněž významné. Nemá sice křesťanské podhoubí, ale křesťanů se týká bytostně, vždyť v něm jde o svobodu! O svobodu nás všech, občanů bývalého Československa, kteří si ji vymohli při sametové revoluci, v „sametovém něžném Listopadu“ roku 1989. Tedy právě před třiceti lety!

A jak je to dnes? Máme pořád důvod k radosti? Co a kam se za těch 30 let ztratilo? Pochybnosti a otázky nás utvrzují v jednom – boj o svobodu nekončí nikdy.

Nemá valného smyslu popisovat, co všechno vás v novém Bulletinu čeká, jednu významnou událost bych ale přece jen ráda ještě zmínila, a tentokrát skutečně ryze církevní – úplně nová evangelická škola s názvem Filipka, s jejíž ředitelkou jste si mohli v minulém Bulletinu přečíst rozhovor, se v září opravdu slavnostně otevřela. Ve škole je veselo, spokojeni jsou jak malí žáčkové, tak učitelský sbor. Věřme, že to tak bude napořád. A věřme také, že vás nový Bulletin něčím zaujme.

Advent přichází, můžeme se opět těšit na vánoce, na oslavu narození Syna Božího, který přišel mezi nás, aby nás provázel a utěšoval, aby nás držel nad vodou a hlavně byl s námi i nad námi jako vidina věcí nadcházejících.

Jana_PliskovaS přáním pokoje Božího

za redakční radu Jana Plíšková