Cestování po planetách začíná. „Filipka – škola příběhem“ přivítala první žáky

DSC_2476Dveře dětem z první až čtvrté třídy otevřela v první školní den nového školního roku sedmá škola Evangelické akademie. Jmenuje se Filipka – škola příběhem a sídlí v Brně ve Filipínského ulici. Slavnostního otevření na školním dvoře se zúčastnili děti, rodiče, přátelé školy, partnerský sbor Českobratrské církve evangelické v Brně-Husovicích i představitelé vedení evangelické církve.

DSC_1902Po dvou letech příprav a mnohých nejistot se vysněné stalo skutečností. Žáci přišli, učitelky a asistentky jsou připraveny, školní budova svítí čistotou, chodby zaujmou barevnou výzdobou. Třídy jsou označeny jako různobarevné planety a vesmírné cestování za poznáním začíná.

Z kázání synodního seniora Daniela Ženatého, které proslovil při zahajovacích bohoslužbách, zněla vděčnost a také důraz na potřebu pravdy a svobody pro společný život ve škole i mimo ni. Po bohoslužbách pro děti i dospělé se žáci seznámili se svými třídami a učitelkami a první školní den se završil divadelním představením.

„Od zítřka nahradí slavnostního ducha opravdové učení, napínavé a dobrodružné jako objevitelská plavba. Na ní bude potřeba nejen otevřená hlava, ale také společný duch a chuť táhnout všichni za jeden provaz,“ řekla na závěr slavnosti ředitelka nové školy Ruth Konvalinková. Tak ať se vše daří!

Co má pro nás Filipka připraveno?

DSC_1949

Filipka nabízí alternativní vzdělávací program pro žáky prvního stupně. V každé třídě jsou děti dvojího věku, starší budou pomáhat mladším. Až se škola naplní, povedou každou třídu dvě učitelky a případně asistentka. Počítá se s dětmi s handicapem či se slabším sociálním zázemím. Postupem let se škola rozroste až na devítiletku.

Jeden den v týdnu je vyhrazen výuce venku, což určitě potěší ty děti, které v předškolním věku navštěvovaly lesní školky. K dispozici je rozlehlý školní dvůr a stodola, která se časem přemění v soubor „ateliérů“, kde si děti budou moci vyzkoušet různá řemesla. Počítá se také s venkovní výukou na krásné a velké zahradě spřátelené Střední zdravotnické školy v Brně-Líšni, která rovněž patří do sítě škol Evangelické akademie.

Zřizovatel Filipky je Českobratrská církev evangelická. A proč zrovna „Škola příběhem“? Hlavní zaměření školy souvisí s českobratrskou úctou k psanému i mluvenému slovu. „Naším cílem je vychovat děti, které budou čtenářsky vyspělé, budou umět kriticky přemýšlet, své myšlenky vyjádří ústně i písemně a s každým najdou společnou řeč,“ říká Ruth Konvalinková.

Daniela Ženatá