Zázrak v Chebu

IMG_20191006_151245To, co se v posledních letech v Chebu podařilo, hraničí se zázrakem. Ještě v roce 2017 byly v evangelickém kostele trhliny v tlustých zdech tak široké, že jimi bylo vidět ven, střecha čekala na opravu a omítka, opadávající z fasády, ohrožovala chodce. Díky velké finanční podpoře Evangelické luterské církve v Bavorsku, Města Cheb, Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti a dalších byl však místní evangelický kostel Pokoje zachráněn před zchátráním a je uchován pro budoucí generace. A obnovila se i bezpečná statika kostela.

IMG_4844Kostel byl svému poslání slavnostně navrácen v neděli 6. října 2019. Slavnostní bohoslužby díkůvzdání s vysluhováním svaté večeře Páně se konaly dvojjazyčně. Kromě členů místního sboru dorazili také členové německého partnerského sboru z Marktredwitzu a regionální biskupka z Bayreuthu Dorothea Greinerová. Synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý připomněl, že se v celé ČCE v současné době přechází na nový model financování, v němž se odpovědnost všech členů stává důležitější, a lidé se učí solidaritě.

IMG_20191006_123310V tomto smyslu je možné také pochopit slova, která stojí v němčině na oltáři kostela – „Pokoj s vámi“. Přežila časy, doprovázela všechny návštěvníky během díkůvzdání a volají také k odpovědnosti do budoucna.

Oliver Engelhardt