Kulatý stůl 2020. Zahraniční partneři podpoří projekty za více než 8 milionů korun

DSC_6001Od středy 11. března do čtvrtka 12. března 2020 se na půdě ústřední církevní kanceláře v Praze konalo setkání našich zahraničních partnerů tzv. Kulatého stolu. Jsme rádi, že se toto jednání i přes potíže a komplikace, způsobené omezeními kvůli koronaviru, podařilo uskutečnit.

Jednání se nakonec účastnili partneři v menším počtu, než bylo původně plánováno. Přijeli zástupci z švýcarského HEKSu, z německých církví v Bádensku, Hesensku-Nasavsku, Porýní a z německého Gustav-Adolf-Werku. Tyto církve a organizace společně s církvemi v Bavorsku, ve Falci, v Sasku a s německou organizací //Kirchen helfen Kirchen// a //Martin Luter Bund// podpoří projekty povšechného sboru – vzdělávání laiků a farářů, aktivity pro mládež, pracovní úvazek faráře pro menšiny, tisk nového evangelického zpěvníku, naši účast při setkání křesťanů v Grazu, stavební projekty našich sborů a projekty Diakonie ČCE v celkové výši přes 8 milionů korun. Za ČCE se setkání účastnili zástupci synodní rady, ústřední církevní kanceláře, ekumenického oddělení a Diakonie ČCE. Jsme vděčni za tuto finanční podporu, stejně jako za vzájemný rozhovor u kulatého stolu, za výměnu zkušeností, sdílení aktualit z našich církví a přátelské společenství.

DSC_5995

Jana Špinarová