Archiv autora: pliskova

Vyznáváme a jsme vděčni. Prohlášení synodní rady k 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické

ZDSC_0189Českobratrská církev evangelická (ČCE) si letos připomíná 100 let od svého vzniku sloučením českých sborů reformované a luterské církve v českých zemích v jedno společenství. Církev převzala učení obou tradic a navíc se vědomě a s radostí přihlásila k české reformaci 15. století a ke „staré Jednotě bratrské“. Jsme vděčni, že jsme mohli v naší církvi pravidelně slýchat biblickou zprávu o království Božím, jež je určeno tomuto světu a dává naději, náš život přesahující. Jsme vděčni za to, že se evangelíci mohli významně podílet na srozumitelném šíření evangelia, mimo jiné při práci na novém českém ekumenickém překladu Bible. Pokračování textu Vyznáváme a jsme vděčni. Prohlášení synodní rady k 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické

Víra si nenárokuje definitivní odpovědi. Rozhovor s Jakubem S. Trojanem

4. Jakub TrojanJakub S. Trojan je teolog, farář ČCE, bývalý děkan ETF UK. 25. 1. 1969 pohřbil na Olšanských hřbitovech Jana Palacha, studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který se upálil na protest proti lhostejnosti, která se v české společnosti po okupaci sovětskou armádou v srpnu 1968 čím dál víc usazovala. Od této události letos v lednu uplynulo přesně 50 let. Pokračování textu Víra si nenárokuje definitivní odpovědi. Rozhovor s Jakubem S. Trojanem

Rozsvícená krkonošská Kunzárna

IMG_20181013_150024Na podzim si čtenáři Českého bratra mohli přečíst rozhovor s Benjaminem Klineckým, který spolu se svojí ženou Olgou má již druhý rok v pronájmu rekreační středisko Horský domov. Za jejich působení se mnohé ve středisku změnilo k lepšímu a zájem hostů o pobyt je nebývale velký. Součásti areálu je ještě jedna budova, tzv. Kunzárna, která byla bohužel před téměř třiceti lety uzavřena a chátrala. Pokračování textu Rozsvícená krkonošská Kunzárna

Jak letos Diakonie oslaví svých třicet let?

10. IMG_8632V červnu roku 1989 obnovila svou činnost Diakonie Českobratrské církve evangelické. Významné jubileum připomenou narozeninové oslavy, které vyvrcholí společným setkáním ve čtvrtek 20. června od 15 hodin v kostele U Salvátora v Praze. Připravujeme slavnostní program s mnoha hosty, který v několika zastaveních provede třemi dekádami života Diakonie od porevolučních počátků až do dnešních dnů. Nebude chybět hudba nebo prostor pro setkání a rozhovory u kávy či sklenky vína. Zveme všechny, kdo s námi chtějí narozeniny Diakonie společně oslavit: zaměstnance, přátele, partnery Diakonie i další lidi. Těšíme se na vás! Ke slavnostem Diakonie jsme připravili také speciální web www.diakonie30.cz. Najdete tam kalendář akcí středisek a škol, ale také příběhy z Diakonie, informace k historii či hodnotám nebo možnost koupit Diakonii k třicetinám dárek. Pokračování textu Jak letos Diakonie oslaví svých třicet let?

Diakonie je jednička ve speciálním školství

11. Škola Čá¡slav 14Patnáct škol a přes čtyři sta žáků – ve speciálním školství je Diakonie ČCE v České republice na orvním místě. Nejde však jen o počty. Diakonické školy se na přední místo dostaly i proto, že jsou otevřeny dětem s nejtěžšími formami zdravotního postižení, včetně nízkofunkčního autismu. Ve dvou případech – v Merklíně u Plzně a v Praze – Diakonie navíc nabízí žákům ubytování v internátech během pracovního týdne. Ve speciálních školách Diakonie vycházíme z toho, že každý náš žák je originál. Jeden spořádaně sedí v lavici, druhý se musí stále pohybovat, další je tak citlivý, že ho i drobná odchylka od zavedeného pořádku nezvladatelně rozruší: spustí takový křik, že se to rozléhá po celé škole. Je však jisté, že vzdělání je schopen i člověk s nejtěžším handicapem. Nemusí se hned učit číst a psát. Pokroky lze dělat i v tom, jak dát srozumitelně najevo hlad, pocit nepohody nebo touhu po společnosti druhého člověka. Pro člověka s handicapem a jeho blízké to není maličkost, ale zásadní posun dopředu. Spoléháme se v tom na odbornost, zkušenost i dobrou vůli našich pedagogů. A také na individuální přístup, což znamená malý počet dětí ve třídě. Naše školy jsou rodinného typu. Na tom si v Diakonii zakládáme. Pokračování textu Diakonie je jednička ve speciálním školství

Čína, Vietnam, Brazílie, Singapur. Michelská speciální škola vzdělává i děti cizinců

syn Jia Liang a tatínek Tu Shao HuaJe sychravé listopadové dopoledne a ve speciální škole Diakonie v pražské Michli začal další školní den. Nebude však dnes asi úplně obvyklý, jak naznačuje dění na ulici před školou. Ze zaparkovaných automobilů vystupuje odhadem osm Číňanů a chystají se dovnitř. Co se to děje? Pokračování textu Čína, Vietnam, Brazílie, Singapur. Michelská speciální škola vzdělává i děti cizinců

Bulletin 46 – Velikonoce 2019

Milí čtenáři,

máme radost, že vám můžeme představit nové, velikonoční číslo našeho Bulletinu. Musíme se v něm ale vrátit ke dvěma událostem, které už nejsou úplně čerstvé, mají však pro nás velký význam.

O stoletém výročí vzniku naší církve jsme psali již v minulých číslech, ta zásadní oslava se ale konala téměř na den přesně a na tomtéž místě, co naše církev v prosinci 1918 vznikla, takže zprávu o této události i s fotografiemi a videem z oslavy přinášíme až nyní.

Jan Palach. To jméno se nesmazatelně zapsalo do české historie v lednu roku 1969, kdy se tento student, necelého půl roku po okupaci Československa sovětskou armádou po boku s dalšími vojsky Varšavského paktu, na protest proti rezignaci české společnosti upálil. Po smutečním obřadu v pražském Karolinu, kde se se zemřelým loučila akademická obec, ale také statisíce dalších občanů, pak na Olšanských hřbitovech Jana Palacha pohřbil Jakub S. Trojan, profesor Evangelické teologické fakulty. Rozhovor s panem profesorem, ve kterém se k lednu roku 69 vrací, si můžete v Bulletinu přečíst také. Ráda ještě podotýkám, že pietní události, které se konaly v lednu tohoto roku v Praze poblíž Národního muzea, kde se Jan Palach upálil, byly důstojné a vkusné a promluvil při nich i náš synodní senior Daniel Ženatý a další představitelé Ekumenické rady církví.

Milí přátelé, nechť vás naděje, pokoj i radost, Bohem darované ve velikonočních svátcích, neopouštějí ani v časech následujících.

Jana_PliskovaJana Plíšková

Převratný rok 1918 pohledem středoevropských církví. Konference v Senátu

_DSC6446Mezinárodní konference o „osmičkovém roce“ se konala koncem minulého roku v Praze. Zástupci evangelických církví ve střední Evropě se sešli, aby si připomněli dynamické změny, které v roce 1918 přepsaly nejen hranice států, ale měly za následek i změny v uspořádání a spolupráci církví. Pokračování textu Převratný rok 1918 pohledem středoevropských církví. Konference v Senátu