Archiv autora: pliskova

Bulletin 52 – Velikonoce 2021

Milí čtenáři,

v posledním, vánočním Bulletinu jsme psali o několika velkých historických výročích. Tentokrát je to jinak, výročí mě napadá jediné a dost paradoxní. Je to totiž právě rok, co jsme, z velké většiny, zavřeni doma, protože zvenku na nás dotírá nezvaný návštěvník, zvaný coronavirus. A nějak se to nelepší, čísla jsou spíš neradostná, občas to vypadá nadějněji, ale pak je zase skok zpět, je to pořád nahoru a dolů…

Snažíme se žít co možná normálně, ale moc nám to nejde, nevidíme své nejbližší, máme obavu z kolemjdoucích, jít s kamarádem na kávu či na pivo, to už je leda tak do pěkného snu.

Co je na téhle době přínosné? Každá zlá etapa má přece své dobré, a tím pádem pro nás velice důležité stránky. Život se nezastavil! Ano, hodně lidí umírá, a to nás bolí, ale strašně moc se nás taky uzdravilo a děti se rodí, jakoby nic! Taky naštěstí například dál vycházejí pěkné knihy, takže je co číst, buďme za to vděčni!  A nejen knihy, vznikají i kvalitní filmy, divadelní představení – to že se lidé nechtějí viru poddat, je přece taky dobrá zpráva, není všechno špatně!

Tak abych zmínila aspoň něco z toho, co si v novém Bulletinu přečtete, upozorňuji na dvojici mladých evangelických farářů, kteří se nazývají Pastoral Brothers. Ti se určitě taky nechtějí poddat. Faráři a tak trochu herci v jednom, kteří přinášejí naději, radost, ale co víc – oslovují úspěšně i českou ateistickou většinu! A to je co říct! Tak se na ně podívejte; a držme se všichni naděje, která přichází shůry.

Jana_PliskovaZa redakční radu

Jana Plíšková

Máme mít pochopení pro složitost mezilidských vztahů a různost prostředí. Rozhovor s Pavlem Hanychem, novým vedoucím oddělení ekumenických a mezinárodních vztahů ústřední kanceláře ČCE

2. HanychPavel Hanych (37 let) vystudoval protestantskou teologii na Karlově univerzitě v Praze. 10 let pracoval na ústředí Diakonie ČCE, naposledy jako vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí. Je ordinován jako výpomocný kazatel ČCE a má též na starosti vydání nového evangelického zpěvníku. Hudba je jeho největším koníčkem, zabývá se jí od dětství. Na specializovaném hudebním gymnáziu studoval housle. S manželkou Klárou vychovává 1,5letého syna Pavla. Pokračování textu Máme mít pochopení pro složitost mezilidských vztahů a různost prostředí. Rozhovor s Pavlem Hanychem, novým vedoucím oddělení ekumenických a mezinárodních vztahů ústřední kanceláře ČCE

Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Kurz nemocniční kaplan II.V pátek 4. prosince 2020 se uskutečnilo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již pátého cyklu kvalifikačního kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz o rozsahu 310 hodin pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kurzu je jedna z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních. Pokračování textu Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Blázen a dítě, dva lidé prostí

11. bratr-3S Pavlem Novákem, vedoucím nízkoprahových klubů střediska Diakonie v Jablonci nad Nisou, jsme rozhovor v dnešní pohnuté době provedli tak, jak se teď dělá „skoro všechno“ – přes počítač, na dálku. Ale slyšeli jsme se i viděli, a já jsem si tím pádem jista, že dotyčný je fakt na své místě. Pro tuhle práci se jednoznačně hodí, ti jeho „romáci, cigáni“ k němu určitě musí mít důvěru. Pokračování textu Blázen a dítě, dva lidé prostí

Faráři na YouTube zaujali českou veřejnost

01Říkají si Pastoral Brothers a kromě své obvyklé práce se věnují také přípravě velmi svérázných videí na internetu. Jakub Malý a Karel Müller. Dva evangeličtí faráři z Prahy. Sledovanost jejich příspěvků, kterými přibližují biblická témata nejširší veřejnosti a zároveň satiricky komentují veřejné dění, předčila jejich očekávání. Pravidelně je sledují tisíce fanoušků. Svou tvorbou týdně osloví až desítky tisíc lidí a jejich dosah na sociálních sítích dalece přesahuje okruh seniorátu, a dokonce celé církve. Pokračování textu Faráři na YouTube zaujali českou veřejnost

Bulletin 51 – Vánoce 2020

Milí čtenáři,

na velká i větší výročí je vždycky dobré upozornit. Jejich význam se neztrácí, je platný pořád, dnes stejně jako před několika sty let. Výročí se mají připomínat. Tentokrát vám tedy nabízíme tři a všechna jsou více či méně spjata i s existencí naší církve, Českobratrské církve evangelické.

Bitva na Bílé hoře se odehrála v neděli 8. 11. roku 1620. Je to tedy právě 400 let a zrovna letos datum 8. listopadu také připadlo na neděli. Výročí, které se chystalo dlouho dopředu, muselo být kvůli pandemii covid-19 silně zredukováno, ale jeho význam se tím nesnižuje! Co pro Čechy bitva sama a období pobělohorské, třicetiletá válka a „doba temna“ znamená? Během násilné rekatolizace odešlo do exilu až půl milionu obyvatel. Je to hluboký zářez, kterého si jsou vědomi příslušníci církví protestantských, ale i církve katolické, a při každoroční „oslavě“ se jejich představitelé snaží najít společná východiska. A myslím, že se to v posledních letech daří.

Druhé výročí na to první navazuje. Před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, pedagog a filosof, „učitel národů“, i on byl nucen ve zmíněné „době temna“ z naší země definitivně odejít.

Výročí třetí už se týká naší současnosti, let padesátých minulého století, doby komunistického Československa. Mezi více než dvěma sty režimem popravených byla jediná žena, erudovaná právnička Milada Horáková. Členka Českobratrské církve evangelické. Od její vraždy letos v červnu uplynulo 70 let.

Milí přátelé, význam Vánoc se nemění, coronavirus s nimi nepohne, na významu může jedině přidat. Držme se naděje v časech dobrých i zlých!

„Když Hospodin úděl Sijónu změnil,bylo nám jako ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: ,Hospodin s nimi učinil velké věci.‘“

(Ž 126,1–2)

Jana_PliskovaZa redakční radu

Jana Plíšková

Jak vynahradit Setkání křesťanů v Grazu? Ostrava 2022!

3 setkání křKvůli pandemii museli rakouští pořadatelé s velkou lítostí zrušit Setkání křesťanů středoevropského regionu, které bylo plánováno na dny 3. – 5. července 2020 v Grazu. Po tomto nelehkém rozhodnutí vyvstala otázka, jak udržet třicetiletou tradici a kontinuitu této události, aby nedošlo k jejímu přerušení na dlouhých osm let. K dalšímu Setkání křesťanů totiž pozvala již dříve Evangelická církev Berlín-Brandenburg slezská Horní Lužice až v roce 2024. Pokračování textu Jak vynahradit Setkání křesťanů v Grazu? Ostrava 2022!

K 350. výročí Jana Amose Komenského

JAKJan Amos Komenský, latinsky Comenius, pochází z jihovýchodní Moravy, z rodiny patřící k Jednotě bratrské. Narodil se 28. 3. 1592, otázka rodiště je sporná: uvádí se Nivnice nebo Uherský Brod. Manželé Komenských měli kromě jediného syna Jana ještě čtyři starší dcery. Dětství zřejmě Komenský trávil na obou zmíněných místech jihovýchodní Moravy a roku 1598 začal v Uherském Brodě navštěvovat bratrskou školu. Pokračování textu K 350. výročí Jana Amose Komenského