Archiv pro rubriku: ČCE

Vyznáváme a jsme vděčni. Prohlášení synodní rady k 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické

ZDSC_0189Českobratrská církev evangelická (ČCE) si letos připomíná 100 let od svého vzniku sloučením českých sborů reformované a luterské církve v českých zemích v jedno společenství. Církev převzala učení obou tradic a navíc se vědomě a s radostí přihlásila k české reformaci 15. století a ke „staré Jednotě bratrské“. Jsme vděčni, že jsme mohli v naší církvi pravidelně slýchat biblickou zprávu o království Božím, jež je určeno tomuto světu a dává naději, náš život přesahující. Jsme vděčni za to, že se evangelíci mohli významně podílet na srozumitelném šíření evangelia, mimo jiné při práci na novém českém ekumenickém překladu Bible. Pokračování textu Vyznáváme a jsme vděčni. Prohlášení synodní rady k 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické

Víra si nenárokuje definitivní odpovědi. Rozhovor s Jakubem S. Trojanem

4. Jakub TrojanJakub S. Trojan je teolog, farář ČCE, bývalý děkan ETF UK. 25. 1. 1969 pohřbil na Olšanských hřbitovech Jana Palacha, studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který se upálil na protest proti lhostejnosti, která se v české společnosti po okupaci sovětskou armádou v srpnu 1968 čím dál víc usazovala. Od této události letos v lednu uplynulo přesně 50 let. Pokračování textu Víra si nenárokuje definitivní odpovědi. Rozhovor s Jakubem S. Trojanem

Rozsvícená krkonošská Kunzárna

IMG_20181013_150024Na podzim si čtenáři Českého bratra mohli přečíst rozhovor s Benjaminem Klineckým, který spolu se svojí ženou Olgou má již druhý rok v pronájmu rekreační středisko Horský domov. Za jejich působení se mnohé ve středisku změnilo k lepšímu a zájem hostů o pobyt je nebývale velký. Součásti areálu je ještě jedna budova, tzv. Kunzárna, která byla bohužel před téměř třiceti lety uzavřena a chátrala. Pokračování textu Rozsvícená krkonošská Kunzárna

Převratný rok 1918 pohledem středoevropských církví. Konference v Senátu

_DSC6446Mezinárodní konference o „osmičkovém roce“ se konala koncem minulého roku v Praze. Zástupci evangelických církví ve střední Evropě se sešli, aby si připomněli dynamické změny, které v roce 1918 přepsaly nejen hranice států, ale měly za následek i změny v uspořádání a spolupráci církví. Pokračování textu Převratný rok 1918 pohledem středoevropských církví. Konference v Senátu

Slavnostní shromáždění v Obecním domě v Praze uzavřelo připomenutí 100 let existence Českobratrské církve evangelické

EVAK6149Máme radost a jsme vděčni za rok oslav, který jsme mohli společně prožít. Ve shromážděních, při bohoslužbách, při promítání filmů a diskusích v Knihovně Václava Havla, nad četnými publikacemi, při koncertech, v rozhovorech, modlitbách… Vše vyvrcholilo čtyřdenním festivalem v Pardubicích, kde se setkali zástupci sborů ze všech koutů republiky.  Závěrem roku se sluší poděkovat všem, kteří přijali povolání stát se faráři a kurátoři sborů ČCE. Symbolicky se tak stalo 16. prosince v pražském Obecním domě, tedy v místě, kde před sto lety generální sněm rozhodl o spojení českých sborů dvou evangelických církví (luterské a reformované) do jedné jediné – Českobratrské církve evangelické. Pokračování textu Slavnostní shromáždění v Obecním domě v Praze uzavřelo připomenutí 100 let existence Českobratrské církve evangelické

Stoleté výročí

DSC_1201Vývoj první světové války dával zřetelně tušit krach rakousko-uherské strany a pád monarchie byl cítit ve vzduchu. Politické a státoprávní změny vedly k odloučení od vídeňské církevní správy, a umožnily tak českým evangelíkům začít jednat. Vytoužené spojení dvou největších evangelických církví, augsburského a helvetského vyznání, bylo na dosah. V euforii z pádu Rakouska-Uherska a předzvěsti svobodného českého státu se rozplývají veškeré obtíže, které by v těchto souvislostech mohly nastat. Pokračování textu Stoleté výročí

Petr Kratochvíl zvolen do řídicího výboru Konference evropských církví

kratochvil_petrValné shromáždění Konference evropských církví (KEK) zvolilo v červnu nového předsedu – stal se jím alsaský evangelický farář Christian Krieger. Řídicí výbor má i českého zástupce: Petra Kratochvíla z Českobratrské církve evangelické. Při volbě se berou v úvahu regionální a konfesní ohledy; stanovy požadují, aby minimálně čtvrtina členů pocházela z pravoslavných nebo orientálních církví. Při sestavování kandidátky se myslí i na zastoupení žen, mládeže a laiků. Pokračování textu Petr Kratochvíl zvolen do řídicího výboru Konference evropských církví