Archiv pro rubriku: ETF

Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Kurz nemocniční kaplan II.V pátek 4. prosince 2020 se uskutečnilo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již pátého cyklu kvalifikačního kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz o rozsahu 310 hodin pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kurzu je jedna z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních. Pokračování textu Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Odešel biblista, teolog a svědek víry. Petr Pokorný 1933–2020

9.Petr Pokorný_cb (2)V ranních hodinách 18. ledna 2020, obklopen svou rodinou, zemřel ve věku 86 let Petr Pokorný, profesor Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Církev v něm ztrácí výrazného a oblíbeného učitele, pronikavého badatele mezinárodního věhlasu a neúnavného organizátora vědecké práce, který hlubokou erudici v biblistice, teologii, filologii i filosofii spojoval s přátelsky otevřenou určitostí svědka křesťanské víry. Pokračování textu Odešel biblista, teolog a svědek víry. Petr Pokorný 1933–2020

Doktorské studium na Evangelické teologické fakultě

174026Již řadu let je postgraduální doktorské studium na ETF UK vedle češtiny možné absolvovat i v anglickém nebo německém jazyce. Aktuálně jsou otevřeny dva studijní programy: Teologie a Filosofie. Ve studijním programu Teologie se mohou studenti zaměřit na jeden ze tří studijních oborů, a to konkrétně na biblickou teologii, historickou a systematickou teologii nebo praktickou teologii; ve studijním programu Filosofie se studenti zaměřují na obor filosofie náboženství. Pokračování textu Doktorské studium na Evangelické teologické fakultě

Mezioborová zahraniční konference sociologie a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK

foto 6  fotka 3V prvním zářijovém týdnu roku 2017 se konala v pořadí sedmá mezinárodní konference, na níž se setkávají sociální pracovníci se sociology – 7th International Conference on Sociology and Social Work. Tradice tohoto mezioborového setkání byla založena před několika lety víceméně spontánně z iniciativy britských a holandských sociologů a sociálních pracovníků. V posledních letech se mezinárodní okruh rozšířil a zasáhl i Českou republiku; letošní konference se konala poprvé v Praze, na půdě Evangelické teologické fakulty UK, a přijelo kolem 50 účastníků z 11 zemí. Pokračování textu Mezioborová zahraniční konference sociologie a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK

Další spolupráce Evangelické teologické fakulty s univerzitou Tel Aviv

náhledEvangelická teologická fakulta a zde konkrétně katedra Starého zákona již několikátým rokem rozvíjí spolupráci s archeology z univerzity Tel Aviv. Prvopočátečním bodem byl rok 2008, kdy se podařilo navázat kontakt s vedoucím Institutu archeologie a vedoucím vykopávek v Ramat Rachel prof. Lipschitsem. Užší spolupráce byla dohodnuta v roce 2011, a od roku 2012 pravidelně vyjíždějí učitelé spolu se studenty každý rok v létě na archeologickou kampaň do Tel Azeky, význačného místa starověkých dějin. Pokračování textu Další spolupráce Evangelické teologické fakulty s univerzitou Tel Aviv

ETF UK hostila mezinárodní konferenci o hranicích aramejských států v době železné

Ve dnech 22.-23. dubna 2016 se na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala mezinárodní konference, jejímž téma bylo „Aramaean Borders. Defining Aramaean Territories in the 10th-8th Centuries BCE“ (http://cbs.etf.cuni.cz/en/historie-a-interpretace-bible/konference1.html). Tato konference se konala v rámci projektu centra excelence „Dějiny a interpretace Bible“ (GAČR P401/12/G168), který financuje Grantová Agentura České republiky a jehož je naše fakulta příjemcem. Pokračování textu ETF UK hostila mezinárodní konferenci o hranicích aramejských států v době železné