Jsme na jedné vlně. S Janem Kalošem o tom, co může v Diakonii člověku přinášet dobrovolnictví

IMG_8853Celý život působil v ekonomických oborech a před odchodem do důchodu si položil otázku, jak smysluplně trávit nastávající volný čas. Rozhodl se pro pomoc druhým lidem, a tak v rámci jednoho z dobrovolnických programů Diakonie už šestý rok pomáhá v rodinách – dětem s přípravou do školy. A dobře se v tom doplňuje se svými výrazně mladšími kolegy. Pokračování textu Jsme na jedné vlně. S Janem Kalošem o tom, co může v Diakonii člověku přinášet dobrovolnictví

Školy Evangelické akademie a jejich financování

FilipkaJe to už rok, co nám na ministerstvu školství (MŠMT) schválili novou základní školu v Brně – Filipku a paní ředitelce s týmem spolupracovníků se podařilo splnit všechny nesnadné podmínky, které státní správa vyžaduje – vyjednat nájemní smlouvu ve vhodných prostorách a přestavět je pro první stupeň základní školy. Zároveň byla na podporu Filipky zahájena úspěšná mediální kampaň. Pokračování textu Školy Evangelické akademie a jejich financování

Vlajky na Husově domě v Praze připomněly Mezinárodní den Romů

DSC_4389.NEF (2)V pondělí 8. dubna se budova ústředí Českobratrské církve evangelické symbolicky oblékla do svátečního, když ji ozdobily dvě romské vlajky, které měly upozornit na Mezinárodní den Romů. Romské vlajky visely v centru města celý den. Při jejich symbolickém vyvěšení se farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal pomodlil modlitbu Páně v romštině. Pokračování textu Vlajky na Husově domě v Praze připomněly Mezinárodní den Romů

Strategický plán Českobratrské církve evangelické

ZDSC_0189Základní údaje o České republice:

  • Obyvatelstvo: 10 580 000
  • Římští katolíci: asi 20 %
  • Ostatní církve, především protestantské: asi 2 %
  • Ostatní náboženství dohromady: do 2 %

(V posledním sčítání lidu téměř polovina obyvatel na otázku po náboženském vyznání neodpověděla, proto se čísla jen odhadují.)

Základní údaje o Českobratrské církvi evangelické (ČCE):

  • Počet sborů: 250
  • Počet členů podle kartoték sborů: 71 000
  • Počet členů, kteří finančně přispějí aspoň jednou ročně: 21 000–25 000
  • Průměrná účast na nedělních bohoslužbách v celé církvi: 10 100
  • Průměrná účast na nedělních bohoslužbách v jednom sboru: 40 

Pokračování textu Strategický plán Českobratrské církve evangelické

Vyznáváme a jsme vděčni. Prohlášení synodní rady k 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické

ZDSC_0189Českobratrská církev evangelická (ČCE) si letos připomíná 100 let od svého vzniku sloučením českých sborů reformované a luterské církve v českých zemích v jedno společenství. Církev převzala učení obou tradic a navíc se vědomě a s radostí přihlásila k české reformaci 15. století a ke „staré Jednotě bratrské“. Jsme vděčni, že jsme mohli v naší církvi pravidelně slýchat biblickou zprávu o království Božím, jež je určeno tomuto světu a dává naději, náš život přesahující. Jsme vděčni za to, že se evangelíci mohli významně podílet na srozumitelném šíření evangelia, mimo jiné při práci na novém českém ekumenickém překladu Bible. Pokračování textu Vyznáváme a jsme vděčni. Prohlášení synodní rady k 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické

Víra si nenárokuje definitivní odpovědi. Rozhovor s Jakubem S. Trojanem

4. Jakub TrojanJakub S. Trojan je teolog, farář ČCE, bývalý děkan ETF UK. 25. 1. 1969 pohřbil na Olšanských hřbitovech Jana Palacha, studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který se upálil na protest proti lhostejnosti, která se v české společnosti po okupaci sovětskou armádou v srpnu 1968 čím dál víc usazovala. Od této události letos v lednu uplynulo přesně 50 let. Pokračování textu Víra si nenárokuje definitivní odpovědi. Rozhovor s Jakubem S. Trojanem