Synodní rada ČCE k zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“

1 foto prohlášení ke kř hJsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, k „semknutí kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu k svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona o Velkém pátku jako státním svátku se zdůvodňovalo podporou křesťanské identity oproti náporu identit jiných. K návratu ke křesťanským kořenům jako k obraně proti islámskému fundamentalismu vyzval na letošních svatováclavských slavnostech i prezident Miloš Zeman. Pokračování textu Synodní rada ČCE k zneužívání pojmu „křesťanské hodnoty“

Změny ve vedení Ústřední církevní kanceláře ČCE

úvodníVedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Kocanda skončil ve své funkci k 31. 12. 2016, 1. 1. 2017 ho na základě výsledku výběrového řízení vystřídal Jaromír Plíšek.

Jaromír Plíšek je absolvent Českého vysokého učení technického, souběžně studoval  na Karlově univerzitě rumunistiku. Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí a působil jako velvyslanec v Rumunsku a Maďarsku. V letech 1991–1997 byl člen synodní rady ČCE na pozici 2. náměstka synodního kurátora.

K 31. 12. 2016 ukončil pracovní poměr také náměstek vedoucího tajemníka pro personalistiku a provoz a vedoucí provozního oddělení Jiří Tregler. Do funkce vedoucího provozního oddělení k 1. 1. 2017 nastoupil nový pracovník Vladimír Podroužek.

K 31. 3. 2017 odešel do důchodu dlouholetý náměstek vedoucího tajemníka pro vnější vztahy Gerhard Frey-Reininghaus, který také vedl ekumenické oddělení. Na místě vedoucího ekumenického oddělení ho vystřídal Oliver Engelhardt, který již dříve v ekumenickém oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE působil.DSC_1604

Nové webové stránky Českobratrské církve evangelické

e-cirkev českyNa začátku března byly spuštěny nové webové stránky Českobratrské církve evangelické. Nacházejí se na stejné adrese jako ty dosavadní (www.e-cirkev.cz), změnily však podobu a částečně i obsah. Přinášejí stručný vhled do naší bohaté historie, současného dění i do budoucích plánů a přání, ale také se dočtete, čemu jako křesťané věříme, jak vypadá církevní život a kde je možné se s námi setkávat. Vpravo nahoře lze přepnout do stručné anglické a německé verze, v nichž se nachází základní informace o církvi, kontakty a odkaz na Ekumenický bulletin.

Zároveň vznikla zcela nová stránka ústředí ČCE s adresou http://www.uckcce.cz/ pro ty, kdo hledají informace spíše „úřednické“: o Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické, o synodní radě a o synodu. Tato webová stránka však nemá cizojazyčné mutace.

Nový ředitel Diakonie ČCE

Novým ředitelem Diakonie ČCE byl synodní radou Českobratrské církve evangelickéúvodní jmenován od 1. dubna 2017 Jan Soběslavský. Jmenování se uskutečnilo na základě výsledků výběrového řízení a na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE. Jan Soběslavský (37) vystudoval právo a evangelickou teologii a v Diakonii působí dvanáctým rokem. Začínal jako právní poradce na ústředí této organizace, v roce 2007 se stal ředitelem Diakonie Brno, která se za jeho působení rozšířila o řadu služeb, zvláště pro seniory a lidi s mentálním handicapem. Od roku 2010 působí Jan Soběslavský též jako člen správní rady Diakonie. Zástupci zřizovatele Diakonie, tedy Českobratrské církve evangelické, poděkovali předešlému řediteli Diakonie Petru Haškovi za jeho práci v čele organizace. „Za těch několik let jsem spolu s vámi zažil spoustu krásných chvil,“ vzkázal Petr Haška všem z Diakonie ve svém závěrečném pozdravu, který můžete shlédnout v češtině na kanálu youtube.com/diakoniecz.

Diakonie a církev pro azylanty

úvodní„Diakonie otvírá možnosti azylantům“ – tak se jmenuje projekt, který již půl roku realizuje Diakonie prostřednictvím svého Střediska celostátních programů a služeb. Jeho pracovníci mají dlouholetou zkušenost práce s migranty a azylanty a v rámci tohoto projektu azylantům všestranně pomáhají v integraci do české společnosti. Chtějí tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení, vytváření ghett a dalším problémům. Pokračování textu Diakonie a církev pro azylanty

Terapie pachatelů domácího násilí. Rozhovor s Annou Stodolovou

Lidé jsou konfliktní a zraňují druhé často proto, že je samotné něco bolí. Nemáme je kvůli tomu omlouvat. Můžeme je ale pochopit a pomoci jim. Více jsme o tom mluvili s Annou Stodolovou, vedoucí terapeutického programu „Stop násilí ve vztazích“.

19 foto Anna StodolováPhDr. Anna Stodolová (43 let) vystudovala psychologii na FF UK v Praze. Od roku 1996 pracuje v Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Praze, v SOS centru, kde se věnuje krizové intervenci, psychoterapii a poradenství. Účastní se projektu Násilí ve vztazích, kde poskytuje individuální a párovou terapii. Ve své soukromé praxi pracuje individuálně s dospělými a adolescenty a nabízí také párovou terapii. Je lektorka kurzů krizové intervence a práce s agresí ve vztazích. Od roku 2008 připravuje besedy pro rodiče, kde se věnuje tématům výchovy a partnerských vztahů. Pokračování textu Terapie pachatelů domácího násilí. Rozhovor s Annou Stodolovou

Má to smysl! Rozhovor s Vladimírem Zikmundem

úvodníNěkolik desetiletí byly církve z rozhodnutí vlády závislé na státním rozpočtu a tato situace přetrvávala i po změně režimu v roce 1989. Zásadní změna nastala teprve před několika lety: v roce 2012 byl schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Pro církve tak nastalo období postupného finančního osamostatnění – příspěvek od státu se každý rok snižuje, až se v roce 2030 jeho vyplácení ukončí.

Souběžně však dochází k finančnímu vyrovnání, podle něhož Českobratrská církev evangelická obdrží postupně do roku 2043 částku 2,26 miliard korun; jedná se o náhradu za majetek, který byl církvi socialistickým režimem odebrán. Počínaje rokem 2017 je část těchto peněz rozdělována grantovým systémem na diakonické a rozvojové projekty. Jaká je praxe, popisuje synodní kurátor Českobratrské církve evangelické Vladimír Zikmund. Pokračování textu Má to smysl! Rozhovor s Vladimírem Zikmundem

Čeští evangelíci si připomínají 500 let evropské reformace

Stejně jako ostatní Evropané si i Češi připomínají v roce 2017 osobnost Martina Luthera, jehož 95 tezí, které přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu v roce 1517, znamená počátek evropské reformace. V předcházejících letech Češi vzpomínali na události, které evropské reformaci předcházely – upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského na kostnickém koncilu v letech 1415 a 1416. A právě k myšlenkám Jana Husa se o století později přihlásil i Martin Luther. Pokračování textu Čeští evangelíci si připomínají 500 let evropské reformace

Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy

U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se 10. prosince konalo v Praze vyhlášení cen Roma Spirit 2016. Tento projekt podporuje snahu všech, kteří se podílejí na zlepšení životních podmínek Romů v České republice.

ředitelka školy Jitka Jarošová (vpravo)
ředitelka školy Jitka Jarošová (vpravo)

Mezi pěti oceněnými, v kategorii Společnost-firma/zaměstnavatel, zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity, získala cenu také Evangelická akademie v Praze. Tato vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola se od roku 1997 zaměřuje na sociální činnost v prostředí etnických minorit, a umožňuje tak velmi kvalitní vzdělání romským studentům, a to i dálkovou formou. Počet Romů, kteří jsou úspěšnými absolventy této školy, je jedním z důkazů vysoké kvality a odbornosti akademie.