Bulletin 54 – Vánoce 2021

Milí čtenáři,

tornádo, které postihlo Moravu v letošním létě, u nás nepamatujeme. Byl to stupeň EF4, a ten je na stupnici druhý nejsilnější! A zkáza to byla opravdu strašná. Jsou země, kde se s hurikánem, tornádem a dalšími takovými úkazy lidé setkávají „normálně“, jsou na to zvyklí, vědí, jak se připravit, co dělat. Ale v České republice?! Hurikán u nás asi vůbec neexistuje, tornádo se někdy vyskytlo, ale nikdy ne v takové síle. Pomocí internetu jsem zjistila, že zkáza této intenzity potkala Prahu v roce 1119 (!), je to prý zaznamenáno v Kosmově kronice české. Ale takovéto hrůzy bývají naštěstí spojeny i s něčím dobrým, příkladným. Peněžitá pomoc zdevastovaným obcím byla okamžitá a dosáhla rozměrů podobně neuvěřitelných jako vichr sám. A těší mě, že zcela zásadní pomocí přispěla kromě Adry a Člověka v tísni také Diakonie Českobratrské církve evangelické. Velká a účinná pomoc přicházela zrovna tak i ze zahraničí, zvláště od německých církví. Vyjmenované organizace jsou nesmírně důležité, ale byly by bezmocné, nebýt občanské společnosti. Ta obrovská množství peněz, která se v těchto institucích shromažďovala, posílali obyčejní lidé z celé naší země, za což musíme být velmi vděčni. A tak nezbývá než doufat, že v České republice si na tornáda nemusíme začít zvykat.

Ale ještě bych ráda upozornila na osobu Svatopluka Karáska. O koho se jedná, se v článku dočtete, já chci jen upozornit, že svou osobností, svým působením, a především svými písněmi ovlivnil skutečně obrovské množství lidí, a zdaleka ne jenom z křesťanských kruhů. A režim ho nezlomil, ač o to velmi usiloval.

Léto je už dlouho pryč, vánoční čas je před námi a s ním i radost, kterou nám nevezme ani tornádo ani jiné nešvary. Věřme tomu.

Jana_PliskovaS přáním pokoje za redakční radu Jana Plíšková

S ničivou silou a s obrovskou vlnou pomoci

20210626_140036Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhla region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii silných bouřek prohnalo tornádo. Vedle rozsáhlých materiálních škod jsou hlášeny i oběti na životech a mnoho zraněných. 2000 vážně poškozených staveb, včetně železničního koridoru, chybějící střechy, stovky popadaných stromů. Něco, na co v naší zemi nejsme zvyklí. Pokračování textu S ničivou silou a s obrovskou vlnou pomoci

Sváťa-fest 31. 7. 2021

Svata-webSvatopluk Karásek (*1942) sloužil jako kazatel ČCE, nejprve na Hvozdnici a v Novém Městě pod Smrkem.  Pastýřem a nepřehlédnutelným svědkem Kristovým ale nepřestal být ani po ztrátě státního souhlasu, když působil jako kastelán na hradu Houska, či během svého věznění. V roce 1980 emigroval do Švýcarska, reformovaným Švýcarům sloužil v Bonstetten a Curychu. Po převratu v Československu v roce 1989 se vrátil a navázal na svoji farářskou činnost v Betlémské kapli v Praze, v Novém Městě p. Smrkem a nakonec opět v Praze u Salvátora. Svatopluk zemřel na 4. adventní neděli 20. 12. 2020. Pokračování textu Sváťa-fest 31. 7. 2021

Za krajany přes Otcův dům

000923_05_009978V devadesátých letech minulého století, po osamostatnění Ukrajiny, působil v Kyjevě úspěšný chirurg s akademickým postavením Roman Korniiko. Nemohl se smířit s tím, že v ulicích města jsou stovky sirotků bez domova, a tak pro ně začal hledat pomoc. Dával dohromady manželské páry, které by se o ně postaraly, a zároveň se snažil upozorňovat veřejnost. Ze strany úřadů se setkával s odmítáním. Často ho vyšetřovala policie, několikrát byl zbit. Ale nevzdal se a postupně kolem sebe vytvořil okruh spřízněných křesťanů a s nimi vybudoval dům, kde sirotky spolu s jejich pěstouny ubytoval. Pokračování textu Za krajany přes Otcův dům

Máme u nás žáky, které ve státní škole odmítnou. S ředitelem Milanem Černým o rozšiřování školy pro děti s těžkým postižením

002_5955Před deseti lety se přes známou dozvěděl, že pražská speciální škola Diakonie hledá ředitele. Vzdělání na takovou pozici měl, zkušenosti ne. „Mám rád výzvy a tušil jsem, že se jich v Diakonii nabízí požehnaně,“ vysvětluje Milan Černý, proč se nakonec pro Diakonii rozhodl. Jedné z největších výzev čelí právě teď: Michelská speciální škola V Zápolí potřebuje zásadně rozšířit kapacitu, aby mohla pomoci více rodinám s dětmi, které mají těžký handicap.   Pokračování textu Máme u nás žáky, které ve státní škole odmítnou. S ředitelem Milanem Černým o rozšiřování školy pro děti s těžkým postižením

Bulletin 53 – léto 2021

Milí přátelé, milí čtenáři,

v minulém, velikonočním úvodníku jsem se nemohla nevěnovat zákeřnému covidu-19. Na jaře byla statistická čísla, alespoň v naší republice, dost varovná. Od té doby se ale situace mnohonásobně zlepšila a já mám podle dostupných informací dojem, že je to podobné i jinde, tedy alespoň v Evropě. Takovou „morovou ránu“ jsme zatím nezažili, tak věřme, že nás to i v něčem poučilo. A nezbývá než doufat, že se po letních prázdninách nezopakuje loňský scénář! Ale co ta další „morová rána“ – v Bělorusku? Tam se od Velikonoc nezměnilo pranic a scénář je pořád jeden a ten samý.

Jsme bezmocní, nemůžeme dělat téměř nic. K oběma záležitostem se v Bulletinu vracíme – v „minutě ticha“ a připomínkou dvojích běloruských bohoslužeb.

A co bych ještě ráda zmínila, to je téma LGBT. V naší církvi nám tato komunita není lhostejná, zatím jsme v této oblasti zorganizovali tři diskuse a může nás potěšit, že o ně byl mezi evangelíky zájem.

Dějí se i dobré věci. Držme se naděje a pokoj Boží ať je nám nablízku.

Jana_PliskovaS přáním všeho dobrého za celou redakční radu

Jana Plíšková

Od kritiky k činům. Proč se ve Svitavách rozhodli založit Diakonii a vybudovat důstojný domov pro seniory

000142_59_001287Vypráví se takový příběh: Když před třiceti lety Diakonie obnovovala svoji činnost, vznikaly nové školy a střediska jakoby z ničeho, a to díky rozhodnutí a entuziasmu členů evangelické církve. Dnes už je to jinak, i když ne tak docela. I v 21. století vznikají nová střediska Diakonie na zelené louce. Pokračování textu Od kritiky k činům. Proč se ve Svitavách rozhodli založit Diakonii a vybudovat důstojný domov pro seniory

Zvolena nová synodní rada ČCE

5. SRČeskobratrská církev evangelická zvolila 21. května 2021 v Praze během jednání synodu své nové vedení. V synodní radě zasednou faráři Pavel Pokorný jako synodní senior), Ondřej Titěra a Roman Mazur. Z řad laiků dostali důvěru Jiří Schneider (zvolen synodním kurátorem), Jana Šarounová a Simona Kopecká. Funkční období nového církevního vedení začíná 22. listopadu 2021.

Jiří Hofman