Jak se Diakonii ČCE dařilo v roce 2015

Diak1Loňský rok se v Diakonii nesl ve znamení rozsáhlých stavebních prací. Diakonické služby získaly nové či zrekonstruované prostory ve Vsetíně, Sobotíně, Myslibořicích, Kloboukách u Brna, Nosislavi a Litoměřicích. Větším dílem se jedná o domovy pro seniory, menším dílem o domovy či denní centra pro lidi s mentálním handicapem. Celkově se proinvestovalo 200 milionů korun a to především z fondů Evropské unie.

 Počet registrovaných sociálních služeb DČCE se mírně zvýšil. V roce 2015 měla Diakonie 134 registrovaných sociálních služeb oproti 129 v roce 2014. Mírně se například zvýšil i počet žáků ve speciálních školách Diakonie: v roce 2015 jich bylo 399, o 49 více než v roce 2014. Vzhledem k malé schopnosti firem v Česku zaměstnat lidi s handicapem začala střediska Diakonie rozvíjet sociální podnikání.

 Sloučením menších středisek vznikla dvě velká střediska Diakonie s krajskou působností: Diakonie Střední Čechy a Diakonie Praha.

V oblasti zahraničních vztahů se Diakonie ČCE podílela na těchto akcích: návštěva střední pedagogické školy Diakonie Neuendettelsau v Hofu; návštěva z Diakonie Slovenské reformované církve a uzavření memoranda o spolupráci; návštěva Diakonického institutu v Neumünsteru; valná hromada Eurodiakonie a uspořádání dvou seminářů na téma Dlouhodobá péče a Zdravé stárnutí pod hlavičkou této organizace; konference Eurodiakonie v Krakově pro členy Visegradských zemí na téma nové přístupy v práci s klienty s psychickým onemocněním; návštěva Diakonie Rummelsberg v Bavorsku.