Hodnoty diakonické práce ve Švýcarsku i u nás

náhledDnes, kdy se i služba stává zbožím, potřebný člověk klientem a i v této oblasti mluvíme o konkurenci poskytovatelů, je pro Diakonii ČCE stále důležitější mezi ostatními poskytovateli sociálních služeb si ujasňovat své místo a ptát se po vlastní identitě – co ji definuje a od ostatních odlišuje.  Jak obstát v konkurenci služeb při nerovném přístupu k nestátním zařízením v zemi, kde 90 % občanů nepatří k žádnému vyznání? Jak poskytovat pastorační služby, když více než 85 % zaměstnanců a klientů je bez vyznání? Jak oslovit nové spolupracovníky jinak než jen penězi, kterých se nedostává, a jak udržet úroveň spolupracovníků na dobré úrovni?Před dvěma lety se začala Diakonie ČCE těmito otázkami intenzivně zabývat. Menší průzkumná skupinka navštívila tehdy zařízení Nadace diakonické práce Neumuenster Švýcarské školy pečovatelek v Zollikerbergu u Curychu. Provozují zde nemocnici, domov pro seniory i pro seniory s Alzheimerovou nemocí, hospic, respitní péči, vzdělávací zařízení, domov diakonických sester, podnikají v přidružených oblastech, jako je gastronomie, zahradnictví, prádelna. Součástí areálu jsou i krásné zahrady s místy pro rozjímání. V Zollikerbergu mají přibližně stejný počet zaměstnanců jako Diakonie ČCE. Zařízení na naši skupinku dobře zapůsobilo nejen viditelnou prosperitou, ale především mimořádnou atmosférou. A že to nebyl jen jakýsi pocit českých návštěvníků, dokazuje i fakt, že při dotazníkovém průzkumu názorů švýcarských klientů i oni uváděli jako hlavní důvod k volbě zařízení právě skutečnost, že se zde cítí dobře a v dobrých rukou.

DSC_0396Do Zollikerbergu se letos v květnu vypravila i 40členná skupina ředitelů diakonických středisek ČCE.  Ředitel nadace Dr. Werner Widmer i jeho podřízení jednoznačně vidí příčiny mimořádné  atmosféry a prosperity právě v důsledném vyučování a každodenním respektování systému hodnot, do nějž investovali nemalé finance a úsilí. Tyto hodnoty i systém své práce byli  ochotni se zástupci Diakonie ČCE velkoryse sdílet formou dvoudenního školení.

Úkolu formulování hodnot se ujali v Zollikenbergu ve chvíli, kdy sesterstvo diakonek, které po léta  bylo centrem a duší zařízení, s nevšední pokorou uznalo, že již svým starým způsobem práce neoslovuje nové diakonky ani  veřejnost. Hledání nových cest misie a moderní spirituality v diakonické práci podpořily svými modlitbami; setkání a diskuse s nimi v krásné modlitebně patřily  pro mnohé k mimořádným zážitkům.  Díky své pověsti je zařízení diakonického díla velice žádané, a to i u seniorů z vyšších  vrstev společnosti, kteří mají nadstandartní pojištění. A protože mají těchto klientů dostatečný počet, mohou nabídnout jako jediní v regionu jednolůžkové pokoje i klientům se základním pojištěním. Nadace navíc staví v areálu potřebnou novou budovu.

Pro práci s klienty i se spolupracovníky si všichni zaměstnanci mají osvojit pět základních hodnot, mohou se však spolehnout, že i s nimi podle těchto hodnot zacházeno:

- Vzájemná úcta ( Miluj bližního svého… Mar 12,31)

- Partnerství (Neste břemena jedni druhých… Gal 6,2)

- Závaznost (Vaše řeč budiž ano, ano… Mt 5,37)

- Transparentnost, průhlednost (Přemýšlejte o všem, co je pravdivé,  čestné… Fil 4,8)

- Celek; vidět druhého jako jeho součást (Tělo tvoří jeden celek.. 1K 12,12)

DSC_0296V Zollikenbergu jsme se setkali s moderním vedením i mimořádnými osobnostmi. Hluboce si vážíme času i pozornosti, které byla ředitelům našich středisek věnována. Viděli jsme diakonické dílo, které je úspěšné právě prosazováním křesťanských hodnot. Myslím v této souvislosti na biblický verš Mt 6,33: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.” Prosím modlete se s námi a za nás.

Kateřina Svobodová