Rok 2016 byl pro Diakonii úspěšný

Diakonie roste. Střediska a školy Diakonie provozují více než 130 zařízení v celé ČR. V Diakonii pracuje přes 2000 zaměstnanců. Školy a mateřské školy Diakonie navštěvuje 423 dětí a žáků. Dařilo se i Diakonické akademii, která nabízí vzdělávací kurzy, zaměřené na práci v sociálních službách. Kurzy jsou určeny jak pracovníkům Diakonie, tak i dalším poskytovatelům sociálních služeb. Aktuálně nabízí Diakonická akademie 50 vzdělávacích témat a jako jediná na českém trhu nabízí dlouhodobé (půlroční) vzdělávání pro manažery v sociálních službách, pro pracovníky pečující o lidi s demencí nebo pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem.

Diakonie Litoměřice a Diakonie Písek oslavily 25 let své existence!

Diakonie Litoměřice se soustředí na pracovní a společenské uplatnění dospělých lidí se zdravotním či sociálním handicapem.

1DiakonieK upozornění na již 25 let od jejího založení klienti centra denních služeb této Diakonie v ulicích Litoměřic rozmístili sochy, vyrobené vlastními silami a doslova s nasazením vlastních těl. Bílé lehké skulptury věrně kopírují siluety a tvary svých „živých předobrazů“. Každá ze soch zaujímá jinou pozici: třeba na lavičce s šálkem kávy v ruce, při čekání na autobusovém nádraží, dvě sochy jako by kráčely ruku v ruce cestou do místní Diakonie. Nikdo z Diakonie ovšem netušil, co všechno tento nápad vyvolá. Dnes totiž sochami žije celé město. Nejen klienti Diakonie a jejich rodiče, ale i úředníci, policisté, podnikatelé i jiní občané se o osud klientů střediska stále více zajímají. U každé instalace je totiž uvedeno i jméno konkrétního klienta a také jeho příběh. Zájemci se tak mohou nenásilnou formou poučit o životě lidí s handicapem a o službách na jejich podporu. „Průhlední“ a opomíjení handicapovaní lidé jsou víc vidět, a to je smysl celé věci.

A co se stalo hned během prvního víkendu po slavnostní instalaci? Pátek: v noci zmizela socha Honzy. Sobota: socha Honzy se objevila před supermarketem Lidl – bez hlavy. Neděle: socha Martina je pokreslena; socha Michala leží na zemi s utrženou rukou a nohou… A sochu Járy někdo odnesl. Pracovníci Diakonie se ale rozhodli pro neústupnost. Jako když s vandaly bojovala radnice New Yorku: každé rozbité okno je potřeba okamžitě zasklít, každou posprejovanou zeď okamžitě vyčistit. Hned v pondělí se proto sochy dočkaly opravy a nové instalace.

v25_40mA městem zároveň proběhla vlna zájmu a solidarity. Zpráva o zničených sochách handicapovaných lidí měla značně dráždivý potenciál, takže se jí chytla média a začala se šířit. Diakonii zahrnuly nabídky pomoci, jak sochy ochránit nebo na jakých chráněných místech by je bylo možné instalovat. A zřejmě se tak pohnulo i svědomí některých z vandalů. Alespoň ti, kteří zcizili sochu klienta Járy, ji po týdnu opět vrátili a socha měla u sebe dokonce vzkaz s omluvou.

A dnes? Klienty Diakonie lidé v Litoměřicích zastavují na ulici jako známé osobnosti a přejí jim vše nejlepší.

Čtvrtstoletí své činnosti si připomíná také Diakonie Písek, středisko Blanka. Bylo založeno 1. května 1992 a od počátku poskytuje péči starším a nemocným občanům zejména z města Písku a okolí. Ke středisku patří domov pro seniory s názvem Domovinka, domov se zvláštním režimem Vážka, terénní pečovatelská služba a ošetřovatelská služba v domácnostech.

Postní sbírka podpořila Barmu

Lidem v Barmě byla určená letošní postní sbírka konaná ve sborech Českobratrské církve evangelické. V táborech pro „vnitřní uprchlíky“ na západě Myanmaru/Barmy žije přes 100 tisíc lidí. Někteří utekli ze svých domovů po konfliktech mezi národnostními skupinami. Některé vyhnala z domovů povodeň. Diakonie v oblasti pomáhá už tři roky. Výtěžek letošní postní sbírky přesáhl 400 tisíc korun. Bude použit na rekonstrukci pěti škol a podporu 400 domácností v uprchlických táborech.

Adam Šůra