Doktorské studium na Evangelické teologické fakultě

174026Již řadu let je postgraduální doktorské studium na ETF UK vedle češtiny možné absolvovat i v anglickém nebo německém jazyce. Aktuálně jsou otevřeny dva studijní programy: Teologie a Filosofie. Ve studijním programu Teologie se mohou studenti zaměřit na jeden ze tří studijních oborů, a to konkrétně na biblickou teologii, historickou a systematickou teologii nebo praktickou teologii; ve studijním programu Filosofie se studenti zaměřují na obor filosofie náboženství.

174049Více informací poskytne proděkan pro postgraduální stadium prof. ThDr. Martin Prudký (prudky@etf.cuni.cz), referentka doktorského studia Vladimíra Dubinová (dubinova@etf.cuni.cz ), případně zaměstnanci zahraničního oddělení (international@etf.cuni.cz).

Studium v cizím jazyce je zpoplatněno částkou 25 000,- Kč (cca 1 000 Euro) za jeden akademický rok.

Termín pro odevzdání přihlášek do doktorského programu na akademický rok 2019/2020 je 30. duben 2019, viz https://web.etf.cuni.cz/ETFENG-53.html

Ondřej Lukáš