Bulletin 46 – Velikonoce 2019

Milí čtenáři,

máme radost, že vám můžeme představit nové, velikonoční číslo našeho Bulletinu. Musíme se v něm ale vrátit ke dvěma událostem, které už nejsou úplně čerstvé, mají však pro nás velký význam.

O stoletém výročí vzniku naší církve jsme psali již v minulých číslech, ta zásadní oslava se ale konala téměř na den přesně a na tomtéž místě, co naše církev v prosinci 1918 vznikla, takže zprávu o této události i s fotografiemi a videem z oslavy přinášíme až nyní.

Jan Palach. To jméno se nesmazatelně zapsalo do české historie v lednu roku 1969, kdy se tento student, necelého půl roku po okupaci Československa sovětskou armádou po boku s dalšími vojsky Varšavského paktu, na protest proti rezignaci české společnosti upálil. Po smutečním obřadu v pražském Karolinu, kde se se zemřelým loučila akademická obec, ale také statisíce dalších občanů, pak na Olšanských hřbitovech Jana Palacha pohřbil Jakub S. Trojan, profesor Evangelické teologické fakulty. Rozhovor s panem profesorem, ve kterém se k lednu roku 69 vrací, si můžete v Bulletinu přečíst také. Ráda ještě podotýkám, že pietní události, které se konaly v lednu tohoto roku v Praze poblíž Národního muzea, kde se Jan Palach upálil, byly důstojné a vkusné a promluvil při nich i náš synodní senior Daniel Ženatý a další představitelé Ekumenické rady církví.

Milí přátelé, nechť vás naděje, pokoj i radost, Bohem darované ve velikonočních svátcích, neopouštějí ani v časech následujících.

Jana_PliskovaJana Plíšková