Bulletin 47 – léto 2019

Milí čtenáři,

opravdu velká výročí se v naší církvi slavila od roku 2015 do roku 2018 téměř bez zastavení. A konec zatím není vidět. Letos v červnu totiž slaví 30 let existence Diakonie Českobratrské církve evangelické, která se ustavila paradoxně velmi těsně ještě před sametovou revolucí a změnou režimu. Tato organizace je zaměřena na sociální služby a za těch 30 let se jí toho podařilo opravdu hodně; stala se schopnou a věhlasnou neziskovou organizací, má i centrum humanitární pomoci, působící v zemích pustošených hladem, povodněmi a dalšími katastrofami. Je pevně ukotvena i v uprchlických táborech, od střední Evropy opravdu hodně vzdálených. A nutno dodat, že po katolické charitě je to druhá největší organizace tohoto typu v naší zemi. Tomuto výročí se jistě budeme věnovat v následujícím zpravodaji, ale o tom, že se Diakonii podařilo například rekonstruovat pro malé žáky pět škol až v Barmě, si přečtete již nyní; máme z toho radost.

Evangelická akademie – to je další organizace, na kterou může být naše církev hrdá. Dosah jejího působení je pro změnu ryze středoevropský, ale neméně důležitý. V jejím rámci působí v České republice už sedm škol, o té úplně nové, sedmé, která vznikla v Brně a jmenuje se půvabně – Filipka, se v rozhovoru s její ředitelkou dočtete také.

Českobratrská církev evangelická si všímá a zasazuje se za ty, kdo jsou kvůli svému přesvědčení nebo své víře ve světě utlačováni. Nemáme schopnost ani moc aktivně zasáhnout, můžeme však na situaci upozorňovat, pořádat diskuse nebo demonstrativní vzdorná shromáždění. I o tom si tentokrát přečtete – jistě ne poprvé a jistě ne naposled. Věřme, že nastanou časy, kdy těchto protestních počinů nebude třeba. Když ne teď a tady, tak jednou v království Božím. Toho se držme.

S přáním pokojného a pokud možno svěžího léta,

za redakční radu

Jana_PliskovaJana Plíšková