Diakonie pro syrské uprchlíky

IMG_5378Výtěžek postní sbírky 600 000 Kč poputuje na pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu a Jordánsku. Diakonie využije peníze na nákup vybavení na zimu, která je v horských oblastech Libanonu překvapivě chladná. Pro uprchlíky žijící často v jedné holé místnosti, není lehké ji přečkat. Deky, matrace, kamna či topný olej nakoupí Diakonie až na místě, aby zároveň podpořila místní trh. Teplé deky vyrábí v komunitních dílnách přímo syrští uprchlíci, a díky naší pomoci tak získají práci.  Další část peněz podpoří zřízení a provoz komunitního centra v jordánském městě Zarqá, které poskytne volnočasové a vzdělávací kurzy a pomůže ekonomické samostatnosti uprchlíků.

„V Libanonu působíme od roku 2017. S podporou Ministerstva zahraničí ČR a ve spolupráci s naším místním partnerem pomáháme nejzranitelnějším lidem, kteří nejsou pokryti oficiální pomocí OSN,“ říká Erik Siegl, vedoucí zahraniční sekce humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie, a dodává: „Syrským uprchlíkům byl věnován i výtěžek z Postní sbírky 2018. 700 000 Kč posloužilo na stavbu a provoz denního centra pro děti od tří do pěti let v Jordánském uprchlickém táboře Zaatari.“

postní sbírka

Postní sbírku pořádá Diakonie – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce již 12 let vždy před Velikonocemi a její výnos vždy míří na pomoc potřebným lidem do zahraničí. Za celou dobu dárci přispěli celkovou částkou 5,5 mil. Kč.

Ivana Dingová