Objevování monumentálního judského chrámu doby železné II: Archeologická expedice v lokalitě Tel Moca

Tel Masos - NegevNa jaře tohoto roku vyrazila skupina studentů a pedagogů z Evangelické teologické fakulty UK do Izraele, na místo Tel Moca, kde se zúčastnila po dobu dvou týdnů archeologických vykopávek.

Šlo o první ročník obnoveného výzkumu pod vedením prof. Odeda Lipschitse (vedoucího archeologického institutu telavivské univerzity) a Šuy Kissilevitz, která zde vedla archeologické vykopávky již v letech 2012–2013, během nichž byly objeveny pozůstatky chrámu, jež se zatím datují do období konce 10. a první poloviny 9. stol. př. n. l. Chrám je to navíc monumentální, pro nějž se v Judsku tohoto období zatím nenašla žádná paralela a který svými rozměry odpovídá biblickému popisu Prvního chrámu, jenž se však měl nacházet v Jeruzalémě, a ne jen několik kilometrů od něj, v lokalitě Tel Moca. Nález tak vyvolává spíše otázky než odpovědi na dějinný, společensko-kulturní kontext raného Judska. Evangelická teologická fakulta tak počala spolupráci na obnoveném výzkumu chrámu v Tel Moce, který bude pokračovat i v následujících letech a snad přinese i odpovědi na objevující se otázky. Nejen pro studenty a pedagogy ETF, ale i pro veřejnost bude zajisté fascinující sledovat, co tento výzkum v následujících letech přinese.

ČB - skupinový

Archeologické vykopávky v lokalitě Tel Moca jsou součástí dlouhodobé spolupráce ETF s archeologickým institutem telavivské univerzity, která se projevuje jak dalšími archeologickými expedicemi v Izraeli (především každoroční výzkum v lokalitě Tel Azeka), tak konferencemi (naposledy v červnu tohoto roku na půdě ETF) či blokovými semináři (např. v březnu jsme v Praze přivítali Šuu Kissilevitz, v listopadu přijede Alex Wrathall). Nejen studenti ETF tak mají neocenitelnou možnost poznávat z první ruky archeologický výzkum v Izraeli, jenž podává důležité informace o dějinách raného Izraele, potřebné jak pro teology, tak především pro biblické bádání.

Jáchym Šenkyřík, člen archeologické expedice v lokalitě Tel Moca na jaře 2019