Třicet let Diakonie ČCE

foto František Plzák (77)Slavnosti, hudba, rozhovory, zamyšlení a projekce. To všechno byly oslavy třicetin Diakonie. Začaly odborně: mezinárodním seminářem na téma hodnot v diakonické práci. Následovala dvě setkání v pražském kostele U Salvátora a poté v centru Pražská křižovatka manželů Dagmar a Václava Havlových. Hudbou doprovázel orchestr Konzervatoře Evangelické akademie pod vedením Ladislava Moravetze a Hradišťan, světově známý soubor spojující moravský folklór a worldmusic. V promluvách se vystřídali mezinárodní hosté, klienti Diakonie i zakladatelé organizace, díky kterým v roce 1989 Diakonie svou činnost obnovila a rozrostla se v jednu z nejrespektovanějších pomáhajících organizací v České republice.

Jiří Hofman