Příznivci české Diakonie podpořili rodiny a děti. Krátce o azylových domech, kterým pomohla finanční sbírka pro Krabici od bot

10.IMG_3619Bezmála jeden milion korun darovali na sklonku minulého roku příznivci české Diakonie pomáhajícím a podpůrným službám pro rodiny a děti. Díky tomu se budou moci v roce 2020  naše diakonická zařízení lépe rozvíjet.

Azylový dům pro matky s dětmi Diakonie Litoměřice

Maminky žijící v azylovém domě jsou ve špatné finanční situaci. Většinou nemohou platit běžné náklady svých dětí, spojené se školkou a školou. U malých dětí se jedná hlavně o stravné ve školkách, u větších dětí o školní pomůcky. Je to ale i vhodná obuv, dioptrické brýle, zaplacení školních výletů či kojenecké potřeby, které tvoří nemalou část v napjatém rodinném rozpočtu. Výtěžek ze sbírky pomůže maminkám a jejich dětem žít podobně jako v běžné rodině.

Nízkoprahový klub Rubikon Diakonie Vsetín

10.033_1_Ve městě Vsetín se jedná o zásadní službu. Nabízí smysluplné trávení volného času dětem z romských rodin, které byly před 14 lety vypuzeny z centra města na jeho těžko dostupný okraj. Život v tomto novodobém ghettu má na děti neblahý vliv. Klub Rubikon tomu čelí nabídkou pestrých programů. Finance ze sbírky poslouží k vybavení výtvarné dílny, zaplatí také lektora hudební dílny a poslouží k zaplacení dílny taneční.

Klub Robinson diakonického Střediska křesťanské pomoci v Praze

Je zaměřen na děti, jejichž rodiny procházejí krizovým obdobím (rozvod, špatná finanční situace, nezvladatelné problémy dětí ve škole atp.). Formou pravidelných výprav za kulturou poskytuje dětem terapeutickou podporu a pracuje i s rodiči. Cílem je pomoci rodinám krizové období překonat tak, aby zůstaly pohromadě.

Pomoc sociálně slabým rodinám žáků diakonické speciální školy Rolnička v Soběslavi

Diakonická škola Rolnička v Soběslavi je velmi vyhledávaná. Žákům s nejednoduchými druhy tělesného i mentálního postižení nabízí velmi pestré kvalitní služby. Špatné ekonomické zázemí rodin některých žáků ale způsobuje, že tito žáci jsou vyloučeni z finančně náročnějších a zároveň oblíbených školních aktivit. Jedná se například o týdenní ozdravné pobyty, letní tábory s dobrovolníky, taneční pro žáky střední speciální školy, výlety, exkurze, návštěvy divadla či kina. Díky sbírce se i žáci z ekonomicky nezajištěných rodin zařadí mezi ostatní.

Streetework in chat Diakonie Západ

10.IMG_3622

Na internetu dnes děti a mladí lidé nehledají jen zábavu či informace, ale také radu či přímo pomoc. Tomu vychází vstříc originální projekt Streetework in chat Diakonie Západ, působící v širokém okolí města Plzeň. Oproti běžným e-poradnám, kdy je na klientovi, aby udělal první krok, je to v případě projektu Streetwork in chat speciálně školený pracovník, kdo zejména v prostředí sociálních sítí první oslovuje, nabízí podporu, kultivuje virtuální komunikaci a směřuje uživatele k tomu, aby své obtíže s rozmyslem překonali – samostatně nebo s odpornou pomocí.

Adam Šůra