Bulletin 51 – Vánoce 2020

Milí čtenáři,

na velká i větší výročí je vždycky dobré upozornit. Jejich význam se neztrácí, je platný pořád, dnes stejně jako před několika sty let. Výročí se mají připomínat. Tentokrát vám tedy nabízíme tři a všechna jsou více či méně spjata i s existencí naší církve, Českobratrské církve evangelické.

Bitva na Bílé hoře se odehrála v neděli 8. 11. roku 1620. Je to tedy právě 400 let a zrovna letos datum 8. listopadu také připadlo na neděli. Výročí, které se chystalo dlouho dopředu, muselo být kvůli pandemii covid-19 silně zredukováno, ale jeho význam se tím nesnižuje! Co pro Čechy bitva sama a období pobělohorské, třicetiletá válka a „doba temna“ znamená? Během násilné rekatolizace odešlo do exilu až půl milionu obyvatel. Je to hluboký zářez, kterého si jsou vědomi příslušníci církví protestantských, ale i církve katolické, a při každoroční „oslavě“ se jejich představitelé snaží najít společná východiska. A myslím, že se to v posledních letech daří.

Druhé výročí na to první navazuje. Před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské, pedagog a filosof, „učitel národů“, i on byl nucen ve zmíněné „době temna“ z naší země definitivně odejít.

Výročí třetí už se týká naší současnosti, let padesátých minulého století, doby komunistického Československa. Mezi více než dvěma sty režimem popravených byla jediná žena, erudovaná právnička Milada Horáková. Členka Českobratrské církve evangelické. Od její vraždy letos v červnu uplynulo 70 let.

Milí přátelé, význam Vánoc se nemění, coronavirus s nimi nepohne, na významu může jedině přidat. Držme se naděje v časech dobrých i zlých!

„Když Hospodin úděl Sijónu změnil,bylo nám jako ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: ,Hospodin s nimi učinil velké věci.‘“

(Ž 126,1–2)

Jana_PliskovaZa redakční radu

Jana Plíšková