Diakonie pomáhá postiženým v Bejrútu

12. BejrutVýtěžek diakonické Postní sbírky umožnil velmi rychlou pomoc po tragickém a ničivém výbuchu v libanonském Bejrútu. Exploze připravila o život více než 220 lidí a zanechala po sobě na 6 tisíc zraněných. Asi 300 tisícům lidí vzala střechu nad hlavou.

V úterý 4. srpna v odpoledních hodinách došlo v libanonském hlavním městě Bejrútu k výbuchu přístavního skladiště dusičnanu amonného. Přístav, který je klíčovým místem ekonomiky a zásobování celé země, byl zcela zničen. Tamější sila obsahovala například 85 % libanonských zásob pšenice. Z provozu byly vyřazeny také čtyři bejrútské nemocnice, které pomáhaly zvládat nápor pandemie covid-19.

Libanon se přitom dlouhodobě potýká s hlubokou ekonomickou krizí. Pandemie a exploze ji nyní umocnily a naprosto eskalovaly.

Diakonie ČCE poslala bezprostřední pomoc ve výši 800 tisíc korun a zároveň otevřela veřejnou finanční sbírku. Věnuje ji nejen na bezprostřední likvidaci následků, ale také na dlouhodobější podporu lidem v Bejrútu. Podpůrné diakonické projekty se totiž v Libanonu konají už několik let a starají se o ohrožené bejrútské rodiny. Pomáhají jim vyrovnat se s tíživými důsledky chudoby a útěku před válkou v Sýrii.

Místní znalosti a dlouhodobé působení Diakonie přímo v Bejrútu pak napomohly k opravdu rychlému a efektivnímu rozdělení prostředků. Necelá polovina peněz (340 tisíc Kč) pomůže nejchudším rodinám v nejvíce zasažené čtvrti Karantina.

 K odstraňování následků se přidá i bejrútské vzdělávací centrum Tahaddi, které s Diakonií dlouhodobě spolupracuje. Mladí lidé pomohou s úklidem po explozi, při obnově pomůžou i absolventi vyučení v oborech tesařství, klempířství a malování. Ostatní mladí budou připravovat a dodávat jídlo pro rodiny i pracovníky a dobrovolníky.

Druhá část peněz ve výši 220 tisíc Kč bude použita na nákup základních učebních pomůcek pro děti z nejchudších rodin. Vzhledem k prudkému nárůstu případů covid-19 v posledních týdnech se očekává, že školy budou muset zůstat i nadále zavřeny a pro děti se otevře pouze výuka on-line.

Škola kombinovaná s drobnou ale pravidelnou potravinovou či finanční pomocí slouží přitom v mnoha případech jako hlavní prevence dětské práce, brzkého vdávání dívek či jiných negativních jevů. Pomáhá dlouhodobě zabránit tomu, aby děti zůstaly v nekončící smyčce chudoby a poskytuje bezprostředně pocit a výhody dětství.

Třetí část ve výši 240 tisíc Kč věnuje Diakonie na podporu výuky i dalších aktivit dětí, podle potřeby i pro psychosociální pomoc.

Diakonie ČCE v Libanonu podporuje ve spolupráci s místními organizacemi provoz školy, školky, zdravotnického centra a poskytuje materiální a psychosociální pomoc těm nejchudším, kteří by jinak neměli k těmto základním službám přístup. Komunitní centrum Tahaddi nabízí materiální pomoc i dlouhodobou perspektivu změny, jakkoliv v současnosti jde především o bezprostřední přežívání. Dvě desítky žen zaměstnává v sociální krejčovské firmě a poskytuje kvalitní vzdělání a volnočasové aktivity 450 dětem, které by jinak neměly šanci vůbec do školy chodit.

Jiří Hofman