Jak vynahradit Setkání křesťanů v Grazu? Ostrava 2022!

3 setkání křKvůli pandemii museli rakouští pořadatelé s velkou lítostí zrušit Setkání křesťanů středoevropského regionu, které bylo plánováno na dny 3. – 5. července 2020 v Grazu. Po tomto nelehkém rozhodnutí vyvstala otázka, jak udržet třicetiletou tradici a kontinuitu této události, aby nedošlo k jejímu přerušení na dlouhých osm let. K dalšímu Setkání křesťanů totiž pozvala již dříve Evangelická církev Berlín-Brandenburg slezská Horní Lužice až v roce 2024.

Českobratrská církev evangelická byla oslovena několika zástupci zapojených církví s prosbou, zda by v mezidobí nebylo možné na území České republiky uspořádat menší Setkání v užším formátu pro překlenutí období od Setkání v Budapešti v r. 2016 do Setkání ve Frankfurtu nad Odrou v r. 2024.

Synodní rada ČCE zvažovala své možnosti a rozhodla se, že tomuto přání vyjde vstříc. V současné době tedy plánujeme uspořádat Setkání křesťanů v září 2022 v moravskoslezské Ostravě. Vzhledem k tomu, že v září se v naší církvi každoročně koná také sjezd mládeže, chtěli bychom obě tyto velké události spojit a pozvat k účasti zejména mladé lidi středoevropského regionu. Začátkem října t. r.  se už konal první mezinárodní přípravný výbor, který diskutoval programový rámec, prostory pro konání i financování celé věci. Přípravný výbor také rozhodl, že motto i logo Setkání bude převzato z Grazu a některé již připravené pořady budeme moci využít i v Ostravě.

Věříme, že okolnosti nám budou příznivé, korona virus bude patřit minulosti a naše Setkání se stane příležitostí k vděčnosti, že můžeme být spolu, i k oslavě Boha.

Daniela Hamrová