Faráři na YouTube zaujali českou veřejnost

01Říkají si Pastoral Brothers a kromě své obvyklé práce se věnují také přípravě velmi svérázných videí na internetu. Jakub Malý a Karel Müller. Dva evangeličtí faráři z Prahy. Sledovanost jejich příspěvků, kterými přibližují biblická témata nejširší veřejnosti a zároveň satiricky komentují veřejné dění, předčila jejich očekávání. Pravidelně je sledují tisíce fanoušků. Svou tvorbou týdně osloví až desítky tisíc lidí a jejich dosah na sociálních sítích dalece přesahuje okruh seniorátu, a dokonce celé církve.

Nápad točit videa pro mládež přitom přišel spontánně a nevycházel z touhy stát se youtubery. Bylo to spíš bláznivé rozhodnutí než konkrétní a promyšlený plán. Chtěli to zkrátka zkusit. Dlouhodobě jim totiž v církvi chyběl komunikační kanál, kterým by mohli oslovit mladší generaci. Ani Jakub ani Karel ovšem neměli s natáčením větší zkušenosti.

Začátky byly tedy těžké. Ale na jejich tvorbě bylo vidět, že je společná práce těší. „Baví nás vymýšlet, jak šířit křesťanský obsah s humorem. Pořád se učíme něco nového – od psaní scénářů po tvorbu samotného videa,“ přibližují Pastoral Brothers.

07Po roce tvorby, když postupně nabírali fanoušky, zažádali prostřednictvím církve o grantovou podporu ze Skotska. „Dostali jsme něco kolem 200 tisíc Kč, za které jsme nakoupili poloprofesionální techniku, software, zaplatili jsme grafický vizuál a reklamu na sociálních sítích. Což nás hodně posunulo,“ popisuje začátky Karel.

Průlom nastal na jaře 2020. Česká republika procházela první vlnou pandemie a vláda vydávala mimořádná opatření, kterými omezovala společenský a kulturní život v zemi. V tradičně ateistickém prostředí přitom soustavně zapomínala na církve a duchovní službu.

Situace nabývala až absurdních rozměrů – státní aparát otevřel hobbymarkety nebo cirkusy, a přitom bohoslužby zůstávaly stále zakázány nebo podléhaly tvrdým regulím. A tehdy si farářského dua na YouTube všimla média.

03

Se svým videem, na němž je vidět, jak v talárech procházejí prodejnou Hornbach a nahlas uvažují o možnosti konat bohoslužby v nákupním centru, se dostali do jednoho z nejsledovanějších publicistických pořadů v zemi. Vládní opatření na jedné straně umožnila přítomnost desetitisíců nakupujících, ale na druhé straně striktně zakazovala shromáždění hrstky věřících ve velkých chrámech. Absurdita situace byla najednou snadno srozumitelná i v zemi, kde se k víře hlásí jen zlomek obyvatel.

Karel s Jakubem ve svých obvyklých videích přibližují biblické svědectví i lidem, kteří o něm nikdy neslyšeli. Věnovali se například desateru Božích přikázání, etickým otázkám života, připravovali přenosy bohoslužeb pro mládež v době lockdownu, v jedné ze sérií například vysvětlují bizarní biblické pasáže, které na laického čtenáře Bible mohou působit poněkud zvláštním dojmem.

Od počátku také uvažovali, jak z online prostoru efektivně vystoupit a být nablízku hledajícím lidem a jejich otázkám naživo, ne jen prostřednictvím obrazovek či displayů. „Otevřeli jsme kurz křesťanství. Za dvě hodiny byla všechna místa obsazena,“ vzpomíná Karel na léto 2020, kdy došlo k uvolnění podmínek a opět bylo možné scházet se tváří v tvář. „S těmito lidmi jsme stále v kontaktu a někteří plánují i křest. Do budoucna chystáme pro naše fanoušky nízkoprahové bohoslužby. Píšeme také knihu. Srozumitelným způsobem představí základní křesťanské myšlenky. Vyjde v necírkevním nakladatelství, které nás samo oslovilo,“ shrnují faráři-youtubeři své plány do budoucna.

02Kromě toho začali připravovat podcast, ve kterém si k rozhovorům zvou přednášející z Evangelické teologické fakulty, s nimiž do hloubky probírají otázky víry a biblického svědectví. Věnují se i mezináboženskému dialogu a hovoří s významnými představiteli různých náboženství či veřejného života. Mezi hosty se objevil například teolog a držitel Templetonovy ceny Tomáš Halík nebo přední český ekonom a někdejší poradce prezidenta Václava Havla Tomáš Sedláček.

Velký zájem lidí z ekumeny nebo mimo církevní prostředí Karla s Jakubem dodnes překvapuje. Původním záměrem bylo točit videa pro evangelickou mládež, ale sledují je i lidé do 45 let z různých církví i bez vyznání.

Z Pastoral Brothers se stali influenceři. Média i další členové YouTube komunity si je zvou k rozhovorům. Několikrát zaujali v celostátních televizích i rozhlasu. Časopis Forbes je v roce 2020 zvolil do výběru „30 pod 30“ – tedy mezi třicet vlivných osobností Česka, kterým ještě nebylo třicet let.

Ani Jakub ani Karel přitom v církvi nevyrostli. K víře si hledali cestu postupně až na střední škole. Krátce na to se rozhodli pro studium teologie a dali se na službu v církvi. Karel k tomu ještě učí etiku na jedné ze škol Evangelické akademie. Ve svých regionech se věnují hlavně práci s mládeží a jakmile to epidemická situace dovolí, chtějí opět začít s kurzy křesťanské víry „naživo“.

Sami sebe v žertu označují za nejlepší youtubery mezi faráři a nejlepší faráře mezi youtubery. Od jara letošního roku chystají pořad v jedné ze dvou největších digitálních televizí v Česku.

Jiří Hofman