Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Kurz nemocniční kaplan II.V pátek 4. prosince 2020 se uskutečnilo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již pátého cyklu kvalifikačního kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz o rozsahu 310 hodin pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kurzu je jedna z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

Z dvanácti absolventů polovina v nemocnicích již působí, ostatní se teprve chystají a sbírají zkušenosti. Teoretická a praktická část jsou co nejvíce propojeny, aby kaplani mohli svoji práci a své postoje ve zdravotnických zařízeních promýšlet tváří v tvář rozmanitým situacím, a to ve vztahu k pacientům, jejím blízkým i personálu nemocnice. Absolvují proto kurzy jak z oblasti zdravotnického práva či etiky, tak speciální pastorace i managementu. Celkem tři týdenní praxe, které kaplani absolvují ve třech různých nemocnicích pod vedením zkušených kaplanů, jsou velkou školou jak komunikace, tak sebepoznání.

Kurz nemocniční kaplan I.Jedním z důležitých a cenných aspektů kurzu je ekumenická spolupráce. Jak lektoři kurzu, tak vedoucí praxí jsou nejméně ze tří církví, účastníci sami reprezentovali pět církví. Je nepochybné, že v naší zemi je ekumenická spolupráce mezi církvemi, ale stejně tak schopnost komunikace s lidmi jiných náboženství i lidí, kteří se k žádné víře nehlásí, základní podmínka pro kaplanskou práci. Stejně tak umění spolupráce v multioborových týmech. Kurz k tomu vybavuje neocenitelnou zkušeností.

Kurz byl podobně jako jiná výuka poznamenán situací kolem COVID-19. Přesto zkušenost s výukou on-line, nové možnosti pastoračního působení, rozhovory s lidmi, kteří ve zdravotnictví pracují, i podpůrné rozhovory s pacienty, kteří nemají možnost návštěv, to vše ukázalo nejlépe význam kaplanské služby a kurzu dodalo nový rozměr.  A již vyhlížíme další cyklus.

 Ladislav Beneš, Dr., katedra praktické teologie ETF UK