Biblické kolokvium formou videokonference

TF_social_media19 (1)Mezinárodní setkávání biblistů, které vyrostlo z bytových seminářů osmdesátých let a vždy v týdnu po Velikonocích se na ETF už skoro třicet let koná, muselo být v loňském roce kvůli pandemii na poslední chvíli odloženo. Letošní setkání – XXVIII. colloquium biblicum (7.–8. dubna 2021) – bylo upraveno tak, aby se mohlo konat formou videokonference; program byl zkrácen na jeden a půl dne.

Příspěvky byly tentokrát zaměřeny na biblické oddíly a mimobiblické látky, které pojednávají postavu proroka Elijáše v jejích různých rolích a významech. Kolokvia se zúčastnilo přes třicet akademiků, studentů a farářů z Česka, Německa, Nizozemí, Švýcarska a Slovenska. Forma videokonference sice není pro seminární konference a dynamické diskuse zrovna ideální, tentokrát se však setkání vydařilo a bylo velice intenzivní i přínosné.

Martin Prudký