Bulletin 53 – léto 2021

Milí přátelé, milí čtenáři,

v minulém, velikonočním úvodníku jsem se nemohla nevěnovat zákeřnému covidu-19. Na jaře byla statistická čísla, alespoň v naší republice, dost varovná. Od té doby se ale situace mnohonásobně zlepšila a já mám podle dostupných informací dojem, že je to podobné i jinde, tedy alespoň v Evropě. Takovou „morovou ránu“ jsme zatím nezažili, tak věřme, že nás to i v něčem poučilo. A nezbývá než doufat, že se po letních prázdninách nezopakuje loňský scénář! Ale co ta další „morová rána“ – v Bělorusku? Tam se od Velikonoc nezměnilo pranic a scénář je pořád jeden a ten samý.

Jsme bezmocní, nemůžeme dělat téměř nic. K oběma záležitostem se v Bulletinu vracíme – v „minutě ticha“ a připomínkou dvojích běloruských bohoslužeb.

A co bych ještě ráda zmínila, to je téma LGBT. V naší církvi nám tato komunita není lhostejná, zatím jsme v této oblasti zorganizovali tři diskuse a může nás potěšit, že o ně byl mezi evangelíky zájem.

Dějí se i dobré věci. Držme se naděje a pokoj Boží ať je nám nablízku.

Jana_PliskovaS přáním všeho dobrého za celou redakční radu

Jana Plíšková