Minuta ticha…

162162036_114262290735539_8509643599529767762_nVe čtvrtek 4. března zaslala synodní rada ČCE nemocnicím a zařízením sociálních služeb v celé České republice následující vzkaz:

Lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, sociálním pracovníkům, pečovatelům, sanitářům a dalším zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

„Vážení a milí, v této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, které doléhá na nás všechny. Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, které máte k dispozici, jsou omezeny. Ujišťujeme vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že děláte vše, co je ve vašich silách, dokonce více, než je možno chtít a očekávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc. Myslíme na vás s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich blízkých a také za sílu a naději pro vás, lékaře, sestry, pečovatele. Ze srdce vám přejeme, abyste nacházeli oporu u svých přátel, nadřízených, sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou pomoc supervizní a psychoterapeutickou a také duchovní. Naši nemocniční kaplani a faráři tu nejsou jen pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní církve. Pán Bůh vám žehnej.“

159171621_441585153776617_8638670978121756275_nV pondělí 22. března 2021 v pravé poledne se život v Česku na minutu symbolicky zpomalil. Na mnoha místech se rozezněly kostelní zvony. Česko si minutou ticha připomnělo oběti koronavirové pandemie. V průběhu uplynulých dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 téměř 25 000 našich spoluobčanů. Mnohé další oběti patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. A je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel.

1tit-scaled„Jsme přesvědčeni, že společné sdílení smutku a vzpomínek na oběti umožní naší společnosti lépe a důstojněji vykročit do budoucnosti, která nás po skončení pandemie čeká. Památka obětí by vyhasnout neměla,“ vysvětlili organizátoři smysl celospolečenské iniciativy. „Chvíle smutku neslouží k hledání viníků či zdůrazňování jakýchkoliv dílčích zájmů. Smutek a smrt v době pandemie už z naší společné paměti nevymažeme. Minuta ticha za oběti pandemie má znamenat akt solidarity a úcty k obětem a jejich pozůstalým, ale má vyjádřit i vděk za život, jehož cenu si v této době uvědomujeme víc než kdy dřív.“

 Jiří Hofman