Vize a perspektivy církví v 21. století

DSCF7893Sympozium Církev na cestě: Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím, které se konalo 13. dubna 2021 na ETF UK, připomnělo památku dvou významných českých praktických teologů, Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015). Katedra praktické teologie ETF UK ve spolupráci s Pražským seniorátem Českobratrské církve evangelické sezvala jejich žáky i teology ze zahraničí a pojala vzpomínku jako rozvíjení Smolíkových a Filipiho myšlenek o církvi v současném kontextu.

Hlavní příspěvek přednesl prof. Alexander Deeg z Evangelické teologické fakulty v Lipsku. Poukázal na to, že problém církve je vždy problémem jazyka. Kriticky se vyjádřil o zvěcňování křesťanského poselství, k němuž dochází, když je evangelium redukováno jen na určitý věroučný a etický obsah. Mnohdy se pak církve domnívají, že stačí přelévat tento obsah do nových atraktivnějších forem. Naproti tomu Deeg zdůraznil potřebu chápat evangelium jako dynamické dění. Úkol křesťanů a církví v návaznosti na příběh o cestě učedníků do Emauz je hledat v rozhovoru novou řeč o Bohu.

CNC

Následující příspěvky poukázaly na význam společných vizí pro utváření sborového společenství (Scott Hamilton Andrews) a na bohoslužby jako stěžejní událost, při níž se utvářejí vize a pochopení církve (Tabita Landová). Další příspěvky se týkaly činnosti profesorů Josefa Smolíka a Pavla Filipiho v oblasti ekumeniky, kterou oba propojovali s praktickou teologií (Martin Vaňáč), současných perspektiv kaplanské služby (Ladislav Beneš) a možností využít kostel jako prostor pro náboženskou výuku (Ondřej Macek). Poslední dva příspěvky tvořily určitý kontrast: Zatímco jeden hledal inspiraci pro církve v oblasti managementu (Jiří Bochez), druhý v oblasti společného vyznávání vin a přijímání Boží milosti v bohoslužbě (Jana Hofmanová).

Celodenní sympozium proběhlo on-line, zčásti i v angličtině s českým překladem, a těšilo se pozornosti stovky účastníků. Video záznam ze sympozia je zveřejněn na youtube kanálu ETF UK. Všechny příspěvky budou publikovány v časopise Teologická reflexe.

Tabita Landová